Авторлар

Тақырыбы

Электронды сілтеме

Сведения, относящиеся к заглавию

Место издания

Издательство, изготовитель

Год издания

Объем

Язык*

ISBN*

УДК*

ББК*

1

Мадыханова Қ.С, х.ғ.к., доцент., Абдуразова П.Ә., магистр, Даулбаева Г., Хим-18 тобы

ХИМИЯ ТІЛІН ТҮСІНУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madihanova.Him.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.4-6

каз.

9965-902-56-9

543.70

74 58

2

Алимова А.Ш. , доцент, Орманова Ә.

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МУЗЫКА САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alimova.OktTehnMuz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.6-8

каз.

9965-902-56-9

378. 147

74 58

3

Пұшпанов Ө.Ө., доцент, Мұсаев К.

СЫР ӨҢІРІ КҮЙШІЛЕРІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН МУЗЫКА САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pushpanov.SirOnr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.8-11

каз.

9965-902-56-9

372.878

74 58

4

Сейлбекова У.К., доцент, Куттыбекова Г.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seilbekova.FormPedK.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.8-14

рус.

9965-902-56-9

37.01

74 58

5

Дәрменшеева А.А., Абсаматова С.

МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДАҒЫ ДАМЫТА ОҚЫТУ ПРИНЦИПІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Darmensheeva.MuzMug.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.14-18

каз.

9965-902-56-9

372.878

74 58

6

Б.Ө. Құрбаналиев, п.ғ.к., доцент

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУДА БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҚТАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanaliev.BastSinShigar.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.18-20

каз.

9965-902-56-9

37012

74 58

7

Б.Б.Құланбаева, оқытушы, Ғаппарова Н.Ж.

КИІМДЕГІ КОСТЮМ КОМПОЗИЦИЯСЫНЫҢ КӨЗБОЯУШЫЛЫҚ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kulanbaeva.KiimKostm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.20-22

каз.

9965-902-56-9

37.012

74 58

8

Шукеева А.М , оқытушы

МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ – ҚАТЫНАС

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shukeeva.Mug-Oku.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.22-25

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

9

Шукеева А.М , оқытушы М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

СТУДЕНТ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shukeeva.StudTulg.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.25-27

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

10

Тойымбетова Ж., әдіскер, №14 бала бақша Тараз қ.

БАЛА-БАҚШАДА БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Toimbetova.Bal-bak.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.27-29

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

11

Имамбекова Г.С. ,п.ғ.к., доцент Абдыбаева Г.М. Магистрант М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

ИНТЕЛЛЕКТ ЖӘНЕ СОЦИОМӘДЕНИ ОРТА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Imambekova.Intelkt.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.29-32

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

12

Сайлыбаева Қ.Ә. , аға оқытушы М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ БАЛАНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sailybaeva.Karm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.32-35

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

13

Сайлыбаева Қ.Ә. , аға оқытушы М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sailybaeva.BastSin.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.35-38

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

14

Үсенова С.М. , оқытушы М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

ҰЛТТЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ysenova.YltPxih.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.38-41

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

15

Үсенова С.М. , оқытушы, Абдыбаева Г.М. , магистрант М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

КРЕАТИВТІЛІК − ИНТЕЛЛЕКТ КОМПОНЕНТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ysenova.Kreativ.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.41-44

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

16

Үсенова С.М. , оқытушы, Давлетбаева Т.М. , магистрант М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ЭТНОПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ysenova.Minez.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.44-47

каз.

9965-902-56-9

41 612

74 58

17

Кудайбергенов А. Е.- к.п.н.,ЮКГИ им. М: Сапарбаева, г. Шымкент

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kudabergenova.ModStr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.47-50

рус.

9965-902-56-9

373.1.013

74 58

18

Сейсенбаева Г., ст.преподаватель, Беканова З., гр. ШТ-17

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seisenbaeva.OsnMetdvosp.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.50-53

рус.

9965-902-56-9

373.1.013

74 58

19

Мусабекова Г.Т., к.п.н., доцент, Кабылова П. гр. ПП-18

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musabekova.EtpPodgUht.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.53-56

рус.

9965-902-56-9

378.147

74 58

20

Мусабекова Г.Т., к.п.н., доцент

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musabekova.Sispodh.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.56-59

рус.

9965-902-56-9

378. 147

74 58

21

Мусабекова Г.Т., к.п.н., доцент

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musabekova.SinergPodh.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.60-63

рус.

9965-902-56-9

378. 147

74 58

22

Абылкасымова К.М., магистрантка 1 курса специальности “Педагогика и методика начального обучения”

СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abilkasimova.SoderInnv.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.63-66

рус.

9965-902-56-9

378. 147

74 58

23

С. М. Ташкенбаева, доцент,, Ж.Б. Джусабекова,ПжП- 19 тобы

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ КЕҢІСТІГІНДЕ БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ШЕБЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tashkenbaeva.Innvbolash.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.67-70

каз.

9965-902-56-9

378. 147

74 58

24

Ф.Г.Хазиахмадова, Г. Кенжебекова гр. ПП-17

К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Haziahmadova.ProbProf.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.70-73

рус.

9965-902-56-9

159.922.8

74 58

25

К. Ә. Исаева аға оқытушы Асабаева Б. Ж. № 120 – мектебінің математика пәнінің мұғалімі

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isaeva.BastSinEcn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.73-76

каз.

9965-902-56-9

373.544

74 58

26

К. Ә. Исаева, аға оқытушысы, М. М. Ахметова, ПжП – 17 тобы

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МӘН МАЗМҰНЫ МЕН БАҒЫТ БАҒДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isaeva.MktOkEcn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.76-79

каз.

9965-902-56-9

373.544

74 58

27

Утегенова О.К., аға оқытушы

5-СЫНЫП “ҚАЗАҚ ТІЛІ” САБАҒЫНДА СИНОНИМДЕР СӨЗДІГІМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Utegenova.5sinKaz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.79-82

каз.

9965-902-56-9

801.66 (03)

74 58

28

Алтынбеков Б.М., доцент, Алтынбекова Д.Б., магистрант, Қошқарова Б. Гео – 18 тобы

Білім берудегі жаңа “жұлдызша” инновациялық әдісі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Altinbekov.BBjuld.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.82-85

каз.

9965-902-56-9

801.66 (03)

74 58

29

Сапарбаева С.Қ., Магистр М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

ЕСЕПТЕР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparbaeva.EspArk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.85-88

каз.

9965-902-56-9

3701377

74 58

30

Копбаев М.С., Шагирбаева А.Д.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kopbaev.TeorPrakUm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.88-91

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

31

Иманалиев Е.Ы.,Куандыкова К.Ж.

СПЕЦИФИКА И ЕДИНСТВО УМСТВЕННО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Imanaliev.SpcUm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.91-94

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

32

Бекетауов Н. “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” мамандығының 1 курс магистранты

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТОВАРИЩ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЕНДІРУ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Beketauov.Pedtov.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.94-97

каз.

9965-902-56-9

371.68

74 58

33

Ж. Асабаев, п.ғ.к., доцен, Асабаева А.С. № 120 – мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

ПЕДАГОГТІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚАҚТЫҒЫСТАР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.PedKiz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.97-100

каз.

9965-902-56-9

378.147

74 58

34

Мырзабек Л.Ә., Атабаев Е

СПОРТ АЛАҢДАРЫ МЕН ОЙЫН АЛАҢДАРЫН ЖАБДЫҚТАУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirzabek.SportAln.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.100-103

каз.

9965-902-56-9

725,8

74 58

35

Нұрбек М..А., ғылым магистрі, аға оқытушы

“СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ” ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ЗАТ ЕСІМДІ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТАПСЫРМАЛАР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurbek.SinTurg.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.104-107

каз.

9965-902-56-9

372.881.1:373.3

74 58

36

АяшевО.А., п.ғ.д., профессор

БІЛІМ САЛАСЫН ҮЙЛЕСТІРУ...

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ayshev.BSalYiles.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.108-111

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

37

Аширов А.М., д.т.н., профессор, Абдуова С.Ж., Ауелова

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И КОСМОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАХ КУЛЬТУР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ashirov.VliynElmagn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.112-115

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

38

Надиров Н.К., академик, Низовкин В.М.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nadirov.ProbispSoln.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.115-118

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

39

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері, Алматы қ. Асылбекова Ж. М., т.ғ.д. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің доценті, Алматы қ.

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ МЕН ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asilbekov.Kazhalk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.118-121

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

40

М.Елеуов, тарих ғылымдарының докторы, профессор

ТАРИХИ-МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖАУАПТЫ ЖҰМЫС

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eleuov.TarMad.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.121-124

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

41

Р.Е. Елешев, ҚР ҰҒА академигі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, И. Үмбетаев а.ш.ғ.д., А. Тағаев а.ш.ғ.к.

ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫН ӘРТАРАПТАНДЫРУ АРҚЫЛЫ ТОПЫРАҚТЫҢ ОРГАНИКАЛЫҚ БӨЛІГІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eleshev.Osmd.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.124-127

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

42

Қадырбаев Н., профессор, Көшекеева Г., ҚТ -19

АБАЙ ЖӘНЕ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kadirbaev.Abay.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.128-131

каз.

9965-902-56-9

821. 512. 122

74 58

43

Әбенова Л.У., ф.ғ.к., доцент, Мамышова А., ҚТ -17 тобы

СӘБИТТАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abenova.Sabit.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.132-135

каз.

9965-902-56-9

821. 512. 122 – 13

74 58

44

Саттаров Қ., ф.ғ.д., профессор, Утегенова Д., ҚТ -17 тобы

ТАЗ ЖЫРАУ КІМ?

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sattarov.Tazjr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.135-138

каз.

9965-902-56-9

812. 512. 122.

74 58

45

Жидебаев Қ., ф.ғ.к., доцент, Бердіханова Ұ. ҚТ – 19 тобы

КЕЙБІР СӨЗДЕРДІҢ ШЫҒУЫ ЖАЙЫНДА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jidebaev.KeibrSoz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.139-342

каз.

9965-902-56-9

811. 512. 122.

74 58

46

Қошқаров Ж.А., аға оқытушы, Таубаев Е., ҚТ – 17 тобы

АНТОНИМДЕР, СИНОНИМ ЖӘНЕ ОМОНИМДЕРДІҢ ӨЗАРА ЛЕКСИКА, СЕМАНТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.Antonim.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.142-145

каз.

9965-902-56-9

811. 512. 122.

74 58

47

Раимов А.Б., к.п.н., зав. кафедрой “ Русского языка и литературы”

О СИСТЕМЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimov.SisUprz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.145-148

рус.

9965-902-56-9

372. 461

74 58

48

А.А.Пазылова., ст.преподаватель, Мыльцова С., гр. ШТ – 19-101

О ПОВЫШЕНИИ КОММУНИКАТИВНОСТИ НА КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pazilova.opovKomRus.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.149-452

рус.

9965-902-56-9

378.14

74 58

49

N.K. Zharkynbekova candidate philiological sciences, docsent, department head N.Radjapova ., The student of 4 course spesiality:.“Foreign language: two foreign languages”.

REGIONAL VARIATION OF PRONUNCIATION OF IN THE SOUTH-WEST OF ENGLAND

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zharkinbekova.RegionEng.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.153-156

ағылш.

9965-902-56-9

811.111

74 58

50

Ilimova K.K., teacher Uzakova R the student of 3 course spesiality:" спец.“Foreign language: two foreign languages”.

THE SIGNIFICANCE OF ASSIMILATION IN LEARNING A FOREING LANGUAGE.

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ilimova.Signifcance.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.157-160

ағылш.

9965-902-56-9

372.881.111

74 58

51

Темирбаева Ж.Л., старший преподавательРахманкулова Ф., гр.ШТ -17

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbaeva.SposbOrgFranc.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.160-163

рус.

9965-902-56-9

371.315

74 58

52

Исламова М.М., ст.преподаватель, Бакбердиева А., гр. ШТ - 17

РИТМ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Islamova.PitmAng.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.164-168

рус.

9965-902-56-9

372.881.111

74 58

53

Teachers: I.K.Zhunissov, K.T. Bekpenbetova. Jikenbaeva., The student of 4 course spesiality: “Foreign language: two foreign languages”.

THE USE OF GAMES IN LEARNING GRAMMAR

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zhunisov.useGam.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.169-173

ағылш.

9965-902-56-9

371.315

74 58

54

Назарбекова А.К., преподаватель, Джултаева Н., гр. ШТ - 17

РОЛЬ МУЗЫКИ И ПЕСЕН НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nazarbekova.RolMuzAng.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.174-178

рус.

9965-902-56-9

371.315

74 58

55

Teacher: А.Е. Таnatarova,А Кoshikbaeva., The student of 3 course spesiality:.“Foreign language: two foreign languages”.

COMMUNICATIVE GAMES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tanatarova.Commun.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.179-183

ағылш.

9965-902-56-9

371.315

74 58

56

Жылқайдарова Г., оқытушы, Саттарова Ж. БПӘ-18 тобы

СТУДЕНТТЕРДІ “ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЭТИМОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІГІМЕН” ЖҰМЫС ЖАСАУҒА БАУЛУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jilkaidarova.StudKaz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.183-187

каз.

9965-902-56-9

801.66 (03)

74 58

57

Апашева С.Н., т.ғ.к.доцент, Таттибаева Р.Т.,Тар – 17 тобы

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНДУСТРИЯЛДЫҚ ДАМУЫ МЕН ЖҰМЫСШЫ ТАБЫ ТАРИХЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Apasheva.KazIndustr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.187-191

каз.

9965-902-56-9

316. 343.63

74 58

58

С.Д. Мамраймов, т.ғ.к.,доцент, Таубаев С.,Тар-18 тобы

ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КҮРЕС ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamraimov.UltAzat.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.191-195

каз.

9965-902-56-9

355.212

74 58

59

Төлегенова Д.М.

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КӨМЕКШІ СӨЗДЕР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tolegenova.KaztilKomek.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.196-200

каз.

9965-902-56-9

811.512.122.

74 58

60

Төлегенова Д.М.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СЕМАНТИКАСЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tolegenova.Kazsimant.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.200-204

каз.

9965-902-56-9

81.37

74 58

61

Есентав Н.А., магистрант

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ “ТҮРКІСТАН” ӨЛЕҢІНДЕГІ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Esentaev.MJumabaev.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.204-208

каз.

9965-902-56-9

801.632

74 58

62

Муфтиллаева А.А.

Ф.ОҢҒАРСЫНОВА ПОЭМАЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muftilaeva.Ongarsinov.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.209-213

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

74 58

63

Бөрі И. , профессор,Сыдықов А.

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ АУЫЛ – АЙМАҚАТАҒЫ ҰЛТ-АСПАПТАР ОРКЕСТРІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/BorIsa.Kazaul.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.213-217

каз.

9965-902-56-9

372.878

74 58

64

Әбілбашаров Е.О. , аға оқытушы, Құрманалиева А.

МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ ЖҮЙЕСІНЕН МУЗЫКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ АЛАТЫН ОРНЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abilbasharov.MektMuz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.217-221

каз.

9965-902-56-9

372.878

74 58

65

Барболова Г.Ж. , аға оқытушы, Бекмұратов С.

МЕКТЕПТЕГІ СЫНЫПТАН ТЫС ҮЙІРМЕЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДА МУЗЫКАНТ-ПЕДАГОГТЫҢ РОЛІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Barbolova.MektsimMuz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.221-225

каз.

9965-902-56-9

372.878

74 58

66

Ділдәбекова Р.К., Бегімқұлова А.

СЫРНАЙДА ОЙНАУДЫ ҮЙРЕТУ ПРОЦЕСІНДЕ СТУДЕНТТІҢ МУЗЫКАЛЫҚ ОЙ-ӨРІСІН КЕҢЕЙТУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dildabekova.Syrnoyn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.226-230

каз.

9965-902-56-9

372.878

74 58

67

Д.С. Болысбаев, ф.ғ.к., доцент

ПОСТМОДЕРНИЗМНІҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ МЕН МАЗМҰНЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bolisbaev.Postmodern.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.230-234

каз.

9965-902-56-9

7.038.6

74 58

68

Сапарбаева Ү.Ә, оқытушы, Сыдыкова М.

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparbaeva.BastAdm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.234-238

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

69

Сазов С.С., оқытушы, Жарасова Б. Б.

РУХАНИ БАЙЛЫҚТЫҢ МӘДЕНИ ДАМУЫ -- ӨНЕР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sazov.Ruhani.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.238-242

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

70

Ж.Қ. Сүттібаева, оқытушы, Тлеубергенова Н

ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖАСТАРДЫҢ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІ НАСИХАТТАУ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Suttibaeva.Tehnol.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.242-246

каз.

9965-902-56-9

37012

74 58

71

Такенова А.Б., оқытушы, Мұсабаева Г

ҚАЗАҚ ҚЫЗДАРЫНЫҢ ҚОЛӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Takenova.KazKyz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.246-250

каз.

9965-902-56-9

37012

74 58

72

Кудайбергенов А. Е.- к.п.н. ЮКГИ им. М: Сапарбаева г. Шымкент

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kudaibergenov.Sovruslov.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.251-254

рус.

9965-902-56-9

373.1.013

74 58

73

Ахметов К.Н.,д.ф..н.,профессор, Мамраимов С.Д.,к.и..н.,доцент

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ О ПРИРОДЕ И ПРОБЛЕМАХ ЧЕЛОВЕКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahmetov.IstorFils.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.254-258

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

74

К.Н. Жаңабаева, оқытушы, Сапарова А. Тар – 14-101 тобы

КӨНЕ ТҮРКІ ТАЙПАЛАРЫНДАҒЫ ТОТЕМИЗМ БЕЛГІЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Janabaeva.KoneTyrk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.258-262

каз.

9965-902-56-9

94(574)

74 58

75

Г.Т.Сапармұратова, магистрант

ЕЖЕЛГІ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖАЗБА МӘДЕНИЕТІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparmuratova.EjlgTurk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.262-266

каз.

9965-902-56-9

94(574)

74 58

76

Ж.А. Қошқаров, доцент, Аманов Н.,ҚТ-18 тобы

БОЛЖАМ ЖӘНЕ ДӘЛЕЛ (КЕЙБІР СӨЗДЕРІНІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ МЕН ЖАСАЛУЫ)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.Boljam.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.266-270

каз.

9965-902-56-9

811. 512. 122.

74 58

77

Төребаева Д.Е., Әлжабай А., ШТ -19-101тобы

PECULIARITIES OF SOUTH-WESTERN DIALECTS

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Torebaeva.Peculiar.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.270-274

ағылш.

9965-902-56-9

811.111

74 58

78

Алтыбаева А.А., преподаватель

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА В КОНЦЕ ХІХ В.

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Altybaeva.PolitAdm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.274-278

рус.

9965-902-56-9

94.574

74 58

79

Сапармұратова Гүлмира Темірқызы

Ежелгі түркі халықтарының діни наным-сенімдері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparmuratova.EjlgTurkHalk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.279-283

каз.

9965-902-56-9

316.722

74 58

80

Р.Е. Елешев - ҚР ҰҒА академигі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты И. Үмбетаев а.ш.ғ.д., А. Тағаев а.ш.ғ.к.

ҚЫСҚА ТАНАПТЫ АУЫСПАЛЫ ЕГІС ТІЗБЕКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТОПЫРАҚТЫҢ АГРОФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІНІҢ ӨЗГЕРУІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eleshev.kyskatanap.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.283-287

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

81

И. Үмбетаев - ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторыА. Қостақов - бөлім меңгерушісі

АЛҚАПТЫ ЕГІСКЕ ДАЙЫНДАУДА ДӨҢЕСТЕТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТОПЫРАҚТЫҢ ЫЛҒАЛДЫҒЫНА ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ymbetaev.Alkapt.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.288-292

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

82

И. Умбетаев - доктор сельскохозяйственных наук Казахский научно-исследовательский институт хлопководства

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В СТАРООРОШАЕМОЙ ЗОНЕ ЮГА КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ymbetaev.vliynchem.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.292-296

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

83

О. Биғараев - ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидатыА. Қостақов - бөлім меңгерушісі

ЕГІСТІ ҮНЕМДІ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТОПЫРАҚТЫҢ АГРОФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІНЕ ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigaraev.Egis.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.296-300

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

84

А. Қостақов - бөлім меңгерушісі Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты

ОТАНДЫҚ МАҚТА СОРТТАРЫН ЕГУ ҮЛГІСІН ӨЗГЕРТУДІҢ ДАҚЫЛДЫҢ ӨСІП-ӨНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНА ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kostakov.OtanMakta.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.301-305

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

85

И. Умбетаев – доктор сельскохозяйственных наук

ПОКАЗАТЕЛИ ПОРАЖАЕМОСТИ ВЕРТИЦЕЛЛЕЗНЫМ ВИЛТОМ У НОМЕРОВ ХЛОПЧАТНИКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ymbetaev.Pokazporaz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.305-309

рус.

9965-902-56-9

633.511.575.1.12.

74 58

86

И. Үмбетаев – а.ш.ғ.д., А. Тағаев – а.ш.ғ.к

ТОПЫРАҚТЫҢ СОРТАҢДАНУ ДӘРЕЖЕСІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ СОР ШАЮДЫҢ ОРНЫҚТЫ МӨЛШЕРЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ymbetaev.Topyrak.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.310-314

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

87

И. Гусейнов, О. Бигараев к.с/х.н. КазНИИ хлопководства

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛОКНА В СОРТОИСПЫТАНИИ ИЗУЧАЕМЫХ СОРТОВ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Guseinov.Tehnolog.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.314-317

рус.

9965-902-56-9

633.511.575.1.12.

74 58

88

И. Гусейнов – к.с/х.н., С. Махмаджанов, В. Золина – научные сотрудники Казахский научно-исследовательский институт хлопководства

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ ВЕРТИЦЕЛЛЕЗНЫМ ВИЛТОМ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Guseinov.1ozenka.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.317-321

рус.

9965-902-56-9

633.511.575.1.12.

74 58

89

О.Биғараев, А. Тағаев – а.ш.ғ.к

ТОПЫРАҚ БЕТКЕЙІН ЖАБУ АРҚЫЛЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ САҚТАУ ЖӘНЕ СУАРУ ТЕХНИКАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigaraev.Topyrak.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.322-326

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

90

А.Б.Болгаев.,м.ғ.д., С.Ы.Абілхайыров.,аға оқытушы, А.Т.Кальмуратова., магистрант С. Қалмырзаева Био-17 тобы

ОЗОН ГАЗЫНЫҢ БИОЛОГИЯДА ЖӘНЕ МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНЫЛУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bolgaev.Ozon.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.326-330

каз.

9965-902-56-9

616.03.616.04

74 58

91

Ж.Я.Батькаев, д.с/х.н., З.Утешова гр. Био-17

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ ОРОШАЕМЫХ СЕРОЗЁМОВ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Batkaev.vliynudobr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.334-338

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

92

Н.Н. Сапарова магистрант , С.Е.Келдібеков б.ғ.к., доцент

ОРТАЛЫҚ МЫРЗАШӨЛ КОЛЛЕКТОРЫНЫҢ ӨСІМДІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparova.Ortalyk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.339-343

каз.

9965-902-56-9

577.472

74 58

93

Сирбаева А.А. аға оқытушы, Абдикаримова М.Н., Гео-18 тобы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТОПОНИМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕ БЕЙНЕЛЕНУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sirbaeva.OntystKaz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.343-347

каз.

9965-902-56-9

911.2:801.311

74 58

94

Н.Н. Сапарова, магистрант, С.Е. Келдібеков б.ғ.к., доцент Жаксылыкова Ұ., Био – 18 тобы

МАҚТААРАЛ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН КЕЙБІР ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparova.Maktaaral.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.348-352

каз.

9965-902-56-9

5816:615.32

74 58

95

П.Абдуразова магистр, Г.Малыбаева магистрант, Г.Абдукадирова оқытушы

БАҒЫТТЫ СИНТЕЗДЕЛГЕН 3(5-БРОМ-2-ПИРИДИЛАЗО) – ДИОКСИПИРИДИН РЕАГЕНТІНІҢ ДИССОЦИАЦИЯ КОНСТАНАСЫН АНЫҚТАУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdurazova.Bagitt.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.352-356

каз.

9965-902-56-9

543.70

74 58

96

Исабекова Н.Б. , магистрант

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isabekova.Korshagan.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.356-360

каз.

9965-902-56-9

577.4:675

74 58

97

Карабаева А.А. , магистрант Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати

ВИДЫ ПИЩЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karabaeva.vidPish.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.361-365

рус.

9965-902-56-9

574:61

74 58

98

Шилібек К.Қ., т.ғ.к.М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

СУДА ЕРИТІН ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ СУДЫҢ ТОПЫРАҚТАҒЫ СҮЗІЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫНА ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shilibek.Suda.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.365-369

каз.

9965-902-56-9

541.577.678.186

74 58

99

Бердалиев Е, Улукбаев Қ.,Карманова А., Физ – 18 тобы

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУ ПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И ТРАНЗИСТОРОВ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdaliev.Demo.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.370-374

рус.

9965-902-56-9

621. 315.592

74 58

100

Бердалиева Н.Е, Эгамбердиев Ш.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ АЛЬБЕДО ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ ПЕПЕЛЬНОГО СВЕТА ЛУНЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdaliev.Issledvar.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.374-378

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

101

Ч.И.Ибраимов х.ғ.к., доцент, С.Ы.Әбілхайыров аға оқытушы

3(5-БРОМ-2-ПИРИДИЛАЗО)-ДИОКСИПИРИДИН РЕАГЕНТІН СИНТЕЗДЕУ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraimov.35brom.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.378-382

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

102

Ч.Ибраимов х.ғ.к., доцент, Г.Абдукадирова магистрант, Кулумбетова О. Хим -18 тобы

1(5-БРОМ-2-ПИРИДИЛАЗО)-2-ОКСИНАФТАЛИН-3,6-ДИСУЛЬФОҚЫШҚЫЛ РЕАГЕНТІНІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН БОЛЖАМДАУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraimov.15brom.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.383-387

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

103

Дремова Н.В., проф.Марданов Б.М., проф. Мавлянов Т.М.доц. Янгибаев Ю.Д

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БАТАННОГО МЕХАНИЗМА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dremova.IsslDinam.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.387-391

рус.

9965-902-56-9

678.01:539.42

74 58

104

Шодмонкулов З.А., Мавлянов Т.М., Абдиева Г.Б. (г.Ташкент ТИТЛП)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕЛИНЕЙНОГОДЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shodmonkulov.Model.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.391-395

рус.

9965-902-56-9

678.01:539.42

74 58

105

Г.Б.Абдиева, проф.Т.Мавланов, доц.К.Гафуров,(г. Ташкент Т И Т Л П)

ДИНАМИКА НИТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЯДЕНИЯ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdieva.Dinamk.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.395-402

рус.

9965-902-56-9

677.017:531.131.391

74 58

106

Ахмедов К., д.т.н.,проф.Мавлянов Т.М.,к.т.н.,доц.Янгибаев Ю.Д (ТИТЛП г.Ташкент)

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА МЯГКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕКСТИЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahmedov.metdras.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.402-406

рус.

9965-902-56-9

523.03:677.4

74 58

107

Д.ф-м.н.,проф.Мардонов Б.М.,к.т.н.,доц. Мадумаров И.Д., Рахметов И.Н.

ДВИЖЕНИЕ ЛЕТУЧКИ ХЛОПКА СЫРЦА ПО СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УЧЕТОМ УПРУГИХ СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mardonov.dvizh.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.407-411

рус.

9965-902-56-9

677.017:531.131.391

74 58

108

Жуманиязов К.,д.ф-м.н.,проф. Мардонов Б.М., Гафуров Ж.К.

РОСПРОСТРАНЕНИЕ УЕДИНЕННЫХ ВОЛН (СОЛИТОНОВ) В НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМИРОВАННОЙ НИТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jumaniyzov.Rospr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.411-415

рус.

9965-902-56-9

677.022.48

74 58

109

Хабибуллаев Ж.О.старший преподаватель, Шаманбетова Н., магистрант

Регуляризованная асимптотика слабо нелинейной сингулярно возмущенной интегро-дифференциальной задачи

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Habibulaev.regAsimp.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.415-419

рус.

9965-902-56-9

517.96

74 58

110

Аяшева Е.С., доцент, Ходжахметов Е.,доцент, Желтаев А.Ә. магистрант

Демонстрационные и лабораторные приборы с использованием солнечных элементов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ayasheva.DemoLab.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.420-424

рус.

9965-902-56-9

621. 315.592

74 58

111

Акимишев Г.П., магистр, Танатарова Г., Инф – 17 (тп) тобы

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ К ИНВЕСТИЦИИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Akimishev.Algorm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.425-429

рус.

9965-902-56-9

004.023

74 58

112

А.Б. Баешов, С.Н. Макашев

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВАНАДИЯ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baeshov.Elektr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.430-434

рус.

9965-902-56-9

541.13

74 58

113

С.А. Жолдасов доцент, М.Нарзиева гр. Мат -18

ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОСТИ МЕХАНИЗМОВ ВЫСОКИХ КЛАССОВ (МВК) С УПРУГИМИ ЗВЕНЬЯМИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Joldasov.DinamMex.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.435-439

рус.

9965-902-56-9

 

74 58

114

Саулебаев Б., магистр, аға оқытушы, Ниязбекова А., Мат – 19 тобы

ЕСЕП ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saulebaev.Esp.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.440-444

каз.

9965-902-56-9

372 851

74 58

115

Кукиев Ж.С. т.ғ.к., доцент, Бекмурзаева У. Инф – 17 тобы

ҚОЛДАНБАЛЫ ЕСЕПТЕР ШЕШУДЕ НҮКТЕНІҢ ТҮЗУ ЖӘНЕ ҮШБҰРЫШҚА ҚАТЫСТЫ ОРНАЛАСУЫН АНЫҚТАУ ЕСЕБІН ПАЙДАЛАНУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.KoldEsp.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.444-448

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

116

Кукиев Ж.С. т.ғ.к., доцент, Саттарова А., Инф – 17 (тп)

БЕРІЛГЕН ДЕҢГЕЙ ҮШБҰРЫШ ТОРАБЫНДА КВАДРАТ ТҮЙІН НҮКТЕЛЕР ТОРАБЫНЫҢ ДЕҢГЕЙ БИІКТІГІН ЕСЕПТЕУ АЛГОРИТМІМЕН ПРОГРАММАСЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.Ber3bur.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.448-452

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

117

Ж.Д. Жаңабаев т.ғ.к., доцент,Е Қытайбеков магистрант, Г.Абдраманова Мат – 17 тобы

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешудің кейбір әдістері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Janabaev.Jogardar.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.453-457

каз.

9965-902-56-9

372.851

74 58

118

Аманова Р.П. , а.ш.ғ.к. “Рза” АҚ вице президенті, Қазалы қ.

АЙМАҚТАҒЫ ИНДУСТРИАЛДЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Amanova.Aymaktag.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.457-461

каз.

9965-902-56-9

636.02.18

74 58

119

Ж.Қ. Жарылқасынов, оқытушы Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Алматы қ.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫН ОРНАЛАСТЫРУ МЕН МАМАНДАНДЫРУДЫҢ ӨНДІРІСТІҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jarilkasinov.Aulsh.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.462-466

каз.

9965-902-56-9

631.36

74 58

120

Қапанова Ш.А., Косаева Н.С., Косымова М.Б.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ТУРИЗМ КЛАСТЕРІН ДАМЫТУ БАҒЫТТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kanapova.Kyzylorda.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.467-471

каз.

9965-902-56-9

338.48(574.54)

74 58

121

Қ.С.Биготанов, магистр

Туристік саланы мемлекеттік реттеу жүйесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigotanov.Turist.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.472-476

каз.

9965-902-56-9

338.48(574.54)

74 58

122

Қ.С.Биготанов І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.

Қазақстанда туризмді дамытудың негізгі бағыттары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigotanov.KazTur.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.477-481

каз.

9965-902-56-9

338.48(574.54)

74 58

123

Сыздыкбаева Б.У., к.т.н., доцент, Дарибаева А.С., старший преподаватель

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Syzdykbaeva.PriorRazv.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.481-485

рус.

9965-902-56-9

656.13.072:338

74 58

124

Асубаева А.С., аға оқытушы, Домалатов Е.Б., МЖБ мамандығының 2 курс студенті

ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ УӘЖДЕУ КӨМЕГІМЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asubaeva.Person.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.486-490

каз.

9965-902-56-9

005.95/.96:352(574)

74 58

125

Керімбек А.К., ізденуші Қазақ АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту ҒЗИ, Алматы қ.

ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАЙТЫН ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kerimbek.Econm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.491-495

каз.

9965-902-56-9

631.12.04

74 58

126

Сейткалиева Н.Т. преподаватель Алматинская академия экономики и статистики, г. Актюбинск

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seitkalieva.TeorOsnInn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.496-500

рус.

9965-902-56-9

631.10.2

74 58

127

Керімбек Ғ.Е., ізденуші Қазақ АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту ҒЗИ, Алматы қ.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІГІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kerimbek.OntusKaz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.501-504

каз.

9965-902-56-9

631.02.09

74 58

128

Кантуреев М.Т., э.ғ.д., профессор, “Сырдария” университеті, Жетісай қ.,

ШАҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ БИЗНЕСТІ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН ҚОЛДАУДЫҢ ШЕТ ЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kantureev.ShagInn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.505-509

каз.

9965-902-56-9

631.24.10

74 58

129

Абжаков А.Т. ЖГУ им. И. Жансугурова, МВА, ст. преподаватель

ПОТЕНЦИАЛ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abjakov.Potenc.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.510-514

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

130

С.К.Байдыбекова –к.э.н.,старший преподаватель

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baydibekova.NeobInf.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.514-519

рус.

9965-902-56-9

631.02.31

74 58

131

Бекметова А.К. ЖГУ им. И.Жансугурова, старший преподаватель

ФАКТОРЫ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bekmetova.Faktr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.519-523

рус.

9965-902-56-9

631.05.03

74 58

132

Бастаубаев Аслан Құандықұлы

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДАҒЫ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bastaubaev.shagn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.523-527

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

133

Бегулиева А., “Сырдария” университеті І курс магистранты

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ БАҒЫТТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Begulieva.shagn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.527-531

каз.

9965-902-56-9

338.22

74 58

134

Оралбекова З.Ж., Экономика мамандығының 1курс магистранты

АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ МЕН ДАМУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Oralbekova.Agrar.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.531-535

каз.

9965-902-56-9

338.43.01

74 58

135

Хамитова Н.Т.

КӘСІПОРЫННЫҢ БАҒА СТРАТЕГИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hamitova.Kasporin.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.535-539

каз.

9965-902-56-9

338,5 (574)

74 58

136

Асан Д.С. А.Ясауи атындағы ХҚТУ, э.ғ.к., доцент

Туризм саласы экономикасын басқару жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asan.Turizm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.540-542

каз.

9965-902-56-9

388, 479 1: 658. 1

74 58

137

Булембаева А.Е., Калиева К.С.

ЖАСТАР ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОСПАРДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ (ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫНДА)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bulembaeva.JastarIndustr.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.542-545

каз.

9965-902-56-9

323:338.2-053.81 (574.42)

74 58

138

Дуйжанова Эльмира Шамбилбековна

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДА ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Duijanova.Innov.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.545-547

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

139

к.э.н., доцент Малгараева Ж.К., к.э.н., и.о. доцента Смаилова Ж.П.

ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В АПК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Malgaraeva.OrgEcnMeh.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.547-560

рус.

9965-902-56-9

631.06.39

74 58

140

Камысбаев М.К.

состояние АПК Казахстана и проблемы кадрового обеспечения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kamisbaev.APK.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.561-653

рус.

9965-902-56-9

651.122

74 58

141

Калыкова Б.Б. – к.э.н., доцент

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalikova.putPreod.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.563-566

рус.

9965-902-56-9

314.18

74 58

142

Калыкова Б.Б. – к.э.н., доцент

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЕГО УПРАВЛЕНИИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalikova.OsobForm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.566-569

рус.

9965-902-56-9

314.18

74 58

143

Саяпил А. ҚазҰАУ- нің “Экономика” кафедрасының аға оқытушысы

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ НАРЫҚҚА ШЫҒУЫНДАҒЫ ОРТАҚ КӨЛІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ МӘСЕЛЕСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saypil.KazNark.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.570-573

каз.

9965-902-56-9

330.101.8

74 58

144

к.э.н., и.о. доцента Смаилова Ж.П.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Smailova.SovrTend.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.573-576

каз.

9965-902-56-9

631.06.39

74 58

145

Жұмабаева А.М. - оқытушы

ИННОВАЦИЯЛЫҚ – ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jumabaeva.InnInvest.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.576-579

каз.

9965-902-56-9

336.76.(574)

74 58

146

Егізбаева Г.К. Қазақ Ұлттық аграрлық университет

ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАРЫСЫНДА КӘСІПОРЫН ӨНДІРІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІНІҢ МАҢЫЗЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Egizbaeva.IndusInnv.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.580-582

каз.

9965-902-56-9

631.225

74 58

147

Серіков Б., экономика ғылымдарының докторы

МАҚТА-ТОҚЫМА КЛАСТЕРІНІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІКТЕГІ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.MakTokm.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.582-585

каз.

9965-902-56-9

631.145

74 58

148

Дүйсебеков Ш., аға оқытушы, Ембергенова А.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП СТАНДАРТЫ БОЙЫНША ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН: ТАНУ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dyisebekov.HalkBuh.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.585-589

каз.

9965-902-56-9

 

74 58

149

Оралова З.М.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС ПЕН БАНК АРАСЫНДАҒЫ НЕСИЕЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ДАМЫТУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Oralova.ShagnBiz.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.589-602

каз.

9965-902-56-9

630.09.07

74 58

150

Бакиров Е., аға оқытушы

МАҚТА САЛАСЫНДА АГРОҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ІРІЛЕНДІРУ- ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bakirov.MaktAgro.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.602-605

каз.

9965-902-56-9

630.30

74 58

151

Адамбекова М., аға оқытушы, Жуманазарова Ф, Қар – 18 тобы

МАҚТА КЕШЕНІНДЕГІ ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫН ІРІЛЕНДІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Adambekova.Makt.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.605-608

каз.

9965-902-56-9

631.145

74 58

152

Байтилеуов С.С. “Сырдария” университеті, аға оқытушы

КЕДЕЙЛІК ДЕҢГЕЙІ ЖӘНЕ ОНЫ ТӨМЕНДЕТУ ШАРАЛАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baitileuov.Kedey.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.608-611

каз.

9965-902-56-9

330.59

74 58

153

Абилпеисова Л.М., Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abilpeisova.UstZern.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.611-614

рус.

9965-902-56-9

330.341:338

74 58

154

Рахимжанова Г.М.ст.преподаватель, Казахский национальный аграрный университет

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahimjanova.NauhOsn.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.614-617

рус.

9965-902-56-9

339.137.28

74 58

155

Умбиталиев А.Д.д.э.н., профессор Институт экономики Шымкентского университета

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaliev.Func.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.617-620

рус.

9965-902-56-9

631.15: 338

74 58

156

Нурмуханбетова Л.К., ст.преподаватель, Атырауский институт нефти и газа

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmuhanbetova.Form.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.620-623

рус.

9965-902-56-9

631.15:633.1

74 58

157

Карипов Б.Н. докторант, МГУ имени М.В. Ломоносова

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karipov.OsobRos.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.623-626

рус.

9965-902-56-9

373.1.02.37.035

74 58

158

Карипов Б.Н., докторант ИППК, МГУ имени М.В. Ломоносова

динамика Политического действия в СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ традиционного общества

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karipov.Dinam.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.626-629

рус.

9965-902-56-9

373.1.02.37.035

74 58

159

Жамбылова Г.Ж., аға оқүтышы Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jambylova.Munay.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.630-633

каз.

9965-902-56-9

330.34 1 . 1 ;622. 276(574)

74 58

160

Жамбылова Г.Ж., аға оқүтышы Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ДАМУ ЖҮЙЕСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jambilova.Econjah.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.633-636

каз.

9965-902-56-9

330.34 1

74 58

161

Аскерова Э.К., Казахский национальный аграрный университет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО РЫНКА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ КАЗАХСТАНА В ВТО

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Askerov.GosReg.doc

"Индустриялық-инновациялық даму процессін зерттеу мәселелері" атты Руспубликалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2010

с.636-638

рус.

9965-902-56-9

631.15:633.1

74 58

162

Абдукадирова Г.

Қазіргі таңда мұғалім қызметінің қоғамда алатын орны

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdukadirova.KazMug.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.13-15

каз.

 

371.14

 

163

Абуова К., МКТУ им. Х.А.Ясави, г. Туркестан

Некоторые проблемы реформирования школ нового типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abuova.NekProb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.15-18

рус.

 

37.014.3

 

164

Айджанова З. Ж., Ш. Есенов атындағы АқМУ, Ақтау қ.

Оқушыларды сауаттылыққа тәрбиелеуде қазақ халқының ұлттық мұраларының маңызы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aidjanova.Okush.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.18-22

каз.

 

37.034

 

165

Акрамова Ф., ТГЭУ, г.Ташкент

Основные предпосылки формирования креативности

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Akramova.OsnPredp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.22-24

рус.

 

159.922.736

 

166

Алметов Н.Ш., ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент

Этнопедагогические основания модернизации современного урока

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Almetov.EtnPed.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.24-29

рус.

 

37.012

 

167

Алпамысова А.Б., ХГТУ, Шымкент қ.

Мүгедек балалардың өмірдегі алатын орны туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alpamysova.Muged.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.31-34

каз.

 

364.65

 

168

Алькуатова А.Л., АркГПИ, им.Ы.Алтынсарина, г.Аркалык

Влияние взаимодействия с природой на эмоциональное состояние школьников городских и сельских школ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alkuatova.Vlvz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.34-37

рус.

 

37.035

 

169

Арапбаева Д.Қ., М.Ұлықбек атындағы ӨҰУ, Ташкент қ.

Келіндердің жаңа шаңыраққа адаптациясының өзіне тән психологиялық қасиеттері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Arapbaeva.Kelind.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.37-39

каз.

 

159.92

 

170

Арзымбетова Ш.Ж., Апашова А.Қ., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Ауыл мектеп оқушыларына этномәдени экологиялық білім мен тәрбие берудің педагогикалық ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Arzimbetova.AulMekt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.39-41

каз.

 

37.037.2

 

171

Асабаев Ж.А., университет “Сырдария”, г.Жетысай

Место и значение новых ценностей образования в подготовке педагогических кадров

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.MestZn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.41-45

рус.

 

37.011.33

 

172

Асабаев Ж.А., Усмонова Ш., ГГУ, г.Гулистан

Психологические основы применения инновации в интеграционном образовательном процессе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.Pxih.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.45-47

рус.

 

378.147

 

173

Ахметов К. Н.

Психолого-педагогический анализ и условия подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahmetov.PxPedAnlz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.47-51

рус.

 

378.147

 

174

Ахметова П.А., АркГПИ им. Ы.Алтынсарина, г.Аркалык

Формирование казахстанкого самосознания

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahmetova.FormKaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.51-54

рус.

 

37.035.6

 

175

Бабажанова Ф., ГГУ, г.Гулистан

Психологический анализ факторов, влияющих на проявление и развитие научно-творческих способностей в юношеском возрасте

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Babajanova.PxAnlz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.54-57

рус.

 

159.922.736.4

 

176

Байдуллаева О.Ж., Исаева К.А.,

Ұлттық білім беру жүйесіндегі патриоттық тәрбие мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baydulaeva.YltBB.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.57-60

каз.

 

37.035.6

 

177

Баймурзин А.Р., РГУФКСиТ, г. Москва

Стратегические принципы управления учреждениями высшего профессионального образования

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baymurzin.Strateg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.60-63

рус.

 

378:001.891

 

178

Бахов Ж.К., ЮКГУ им.М.Ауезова, г. Шымкент

Роль развития творческого мышления в повышении качества подготовки специалистов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bahov.RolRazv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.63-66

рус.

 

159.928.235

 

179

Бахрамова Г.А., Бахрамова А.А., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Мұғалім мен оқушылардың әдістемелік әрекетінің психологиялық-педагогикалық негіздері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bahramov.MugOku.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.66-68

каз.

 

37.015.3

 

180

Бижанова Ғ.Қ., Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, Арқалық қ.

Ы.Алтынсарин еңбектерінің қоғамға бейімделуге қолданудың жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bijanova.Altinsar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.38-72

каз.

 

37.011.33

 

181

Гумарова Д.Ж., УКГНиОТ, г.Уральск

Интерактивные методы обучения в социально-гуманитарных дисциплинах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Gumarova.Interact.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.72-74

рус.

 

377.031

 

182

Досбенбетова А.Ш., Ким Л.Н., Избасханова А.А., ЮКГУ им. М.О.Ауезова, г.Шымкент

Сущность и значение школьного экономического образования в современных условиях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dosbenbetova.Sush.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.74-77

рус.

 

373.544

 

183

Досбенбетова А.Ш., Избасханова А.А., ЮКГУ им. М.О.Ауезова, г.Шымкент

Развитие творческих способностей учащихся на уроках экономики с помощью интерактивных методов обучения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dosbenbetova.RazvTvor.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.77-79

рус.

 

37.036.5

 

184

Дүйсенбиева Г.А., №6 им. Б.Момышулы школа гимназия

Современные проблемы начального школьного образования и пути их решения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Duisenbieva.SovrProb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.79-85

рус.

 

37.011.33

 

185

Еркебаева Г.Ғ., Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ ШБ, Шымкент қ.

Педагогикалық технологиялардың түрлері, жіктелуі және білім беру үдерісінде тиімді қолдану жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Erkebaeva.PedTeh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.85-86

каз.

 

37.026

 

186

Ермолаева Е.П., УКГНиОТ, г. Уральск

Новые технологии – новое качество образования (из опыта работы)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ermolaeva.NovTeh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.86-88

рус.

 

377.031.4

 

187

Есенбаева Г.А., КЭУ Казпотребсоюза, г.Караганда

Некоторые вопросы создания системы внутреннего обеспечения качества высшего образования

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Esenbaeva.NekVopr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.88-90

рус.

 

378.11

 

188

Есиргепова В.Ж., АркГПИ, им.Ы.Алтынсарина, г.Аркалык

Позитивное влияние телевидения на формирование личности

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Esirgepova.Pozit.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.90-93

рус.

 

371.687

 

189

Жарылғасова П.Е., Ш. Есенов атындағы АқМУ, Ақтау қ.

Мектепалды даярлық топтарында жаңа буын оқулықтарын пайдалану мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jarilgasova.Mekt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.93-96

каз.

 

372.03

 

190

Зиядова Т.У., Сайфутдинова З., ГГУ, г.Гулистан

Педагогическая практика. Создание ЭУП

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ziydova.PedPrac.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.96-99

рус.

 

378.147

 

191

Избасханов А., Нуридинова Г.А., ЮКГУ им. М.О.Ауезова, г.Шымкент

Интеграция воспитательных возможностей школ, внешкольных учреждений и вузов по формированию здорового образа жизни подростков

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Izbashanov.Integr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.99-102

рус.

 

371.398

 

192

Иманбетова А.Е., №2 Ш.Уәлиханов атындағы ОМ, Жетісай қ.

Танымдық іс-әрекеттің дарынды балаларды оқытудағы маңызы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Imanbetova.Tanm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.102-105

каз.

 

371.212.3

 

193

Исаева К.Р., Байжуманова Н.С., Е.А. Бөкетов атындағы ҚМУ, Қарағанды қ.

Студенттердің құзіреттілігін қалыптастырудың педагогикалық негізі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isaeva.Stud.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.105-108

каз.

 

378.147

 

194

Камбаров М.А., ИПиПКПК, г.Гулистан

Педагогические основы в ликвидации пробелов в знаниях учащихся общеобразовательных школ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kambarov.PedOsn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.108-111

рус.

 

371.26

 

195

Касымова Н.Д., НУУ им. М.Улугбека, г.Ташкент

Особенности развития когнитивной сферы подростка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kasimov.Osob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.111-115

рус.

 

159.922.6

 

196

Корнилко И.А., ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент

Казахские семейные традиции как источник формирования нравственных норм поведения у детей младшего школьного возраста

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kornilko.KazSem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.115-119

рус.

 

37.034

 

197

Кржижановская Е.В., ВКГУ им. С. Аманжолова, г.Усть-Каменагорск

Проблема управления образовательным процессом в современной педагогической науке

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Krjanovskya.Prob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.119-123

рус.

 

37. 014

 

198

Куатова Ж.Ж., ЮКГУ им.М.Ауезова, г.Шымкент

Педагогические условия повышения результативности нравственного воспитания учащихся начальных классов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuatova.PedUslv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.123-133

рус.

 

37.034

 

199

Кукиев С.С., Рустамов Н.Т., Рустамов Е.Н.

Информационный подход к анализу личности

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.InfPodh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.133-137

рус.

 

159.923.2

 

200

Курбанова Г., Бабажанова Ф., ГГУ, г.Гулистан

Оптимальный выбор интерактивных методов в развитии творческих способностей учащихся

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanova.Optim.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.137-140

рус.

 

37.012

 

201

Қадырбаев Н.

Студенттерге лекция өтуде сөз және сөйлеу шеберлігін жетілдіру және дамыту мүмкіндіктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kadirbaev.Stud.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.140-144

каз.

 

378.147

 

202

Қадыржанова Ж.Е., БҚГА, Орал қ.

Психология ғылымында агрессияны зерттеген негізгі ғылыми бағыттар

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kadirjanova.Px.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.144-148

каз.

 

159.964.2

 

203

Қалмырзаева М.Р., Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ, Шымкент қ.

Студенттердің танымдық іс-әрекетін қалыптастыру туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalmyrzaev.Stud.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.148-152

каз.

 

159.928.235

 

204

Қуанышбаева З.Б., Мамадияров М.Д., Қуанышбаева Б.Б., ХГТУ, Шымкент қ.

Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда бастауыш мектеп оқушыларының мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеудің инновациялық технологиясы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuanisbaeva.Sinp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.152-156

каз.

 

37.015.3

 

205

Қуанышбаева Б.Б., Жаңажол орта мектебі, Төлеби ауданы

Бала – ата-ананың, мектеп тәрбиесінің айнасы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuanisbaeva.Bala.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.156-158

каз.

 

37.018.1

 

206

Құнанбаева М.

Жастарды болашақ отбасылық өмірге дайындау мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kunanbaeva.Jastr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.158-161

каз.

 

37.018.1

 

207

Мадыханова Қ.С., Мамраймов С.Д.

Жоғары оқу орындарында кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madihanova.Jogar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.161-164

каз.

 

378.147

 

208

Макенова Т.Е., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, Петропавл қ.

Тіл дамыту жүйесінде этнориторикалық айтыс сыныптан тыс жұмыстың бір түрі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Makenova.TilDam.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.164-167

каз.

 

37.012

 

209

Мамраимов М.А., Токмурзаев Б.С.

Жаңа оқыту технологияларын игеру және оқу процесіне ендіру мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamraimov.JanaOk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.167-170

каз.

 

378.147

 

210

Молдаханова М.М., ШУ, Шымкент қ.

Жеке тұлға бойындағы ұлттық мінез бітістері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Moldahanova.JekeTulg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.174-176

каз.

 

37.035.6

 

211

Мурзалинова А.Ж., СКГУ им. М.Козыбаева, г.Петропавловск

Развивающий потенциал школьного учебника

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Murzalinova.Razv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.176-180

рус.

 

371.64

 

212

Мұсабекова Г.Т.

Студенттердің инновациялық педагогикалық іс-әрекетке дайындығын қалыптастыру

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musabekova.StudInnv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.180-182

каз.

 

378.147

 

213

Мұсабекова Г.Т.

Инновационные процессы в национальной системе образования

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musabekova.InnvProz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.182-186

рус.

 

378.14

 

214

Мусаева З.А., Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ ШБ, Шымкент қ.

Жаңа технологияларды қолдану аясы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musaeva.JanTeh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.186-191

каз.

 

37.012

 

215

Мусаханова Г.М., ЮКГУ им. М.О.Ауезова, г. Шымкент

Дидактическая игра в контексте обучения дошкольников

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musahanova.DidIgr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.191-193

рус.

 

372.03

 

216

Мухамедова Р.О., Тыныбекова С.Д., ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск

Самостоятельная работа студентов в условиях КСО- основа модернизации системы обучения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muhamedova.SamRab.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.193-195

рус.

 

378.147

 

217

Мыңбарханова Л.

Мектепте инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Minbarhanova.Mekt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.195-197

каз.

 

37.011.33

 

218

Мырзабек Л.Ә.

Кіші мектеп жасындағы оқушыларға құлықтық тәрбие беру мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrzabek.KishMekt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.197-200

каз.

 

 

 

219

Мырзалиева Ж.Т.

Жеткіншектік кезеңдегі мінез-құлық акцентуациясын диагностикалау жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrzalieva.Jetkin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.200-203

каз.

 

159.922.6

 

220

Накипбекова П.Б.

Formation of moral culture of the schoolboys during teaching process

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nakipbekova.Format.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.203-208

ағылш.

 

37.034

 

221

Нарынбетова Г., Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ, Шымкент қ.

Тәрбие басы – тал бесік

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Narinbetova.Tarb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.208-212

каз.

 

37.035.6

 

222

Нургалиева А.К., ПГПИ, г.Павлодар

О готовности учителей к деятельности по формированию ответственности школьников

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurgalieva.Gotovn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.212-215

рус.

 

37.032

 

223

Нұрмахамбетова Т.Р., М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Жеткіншектердің агрессиясын диагностикалау әдістерін пайдалану нәтижелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmahanbetova.Jetkin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.215-217

каз.

 

159.922.8

 

224

Нұрмұхаметова Р.Ә., Айджанова З.Ж., Ш. Есенов атындағы АқМУ, Ақтау қ.

Оқушылардың салауатты өмір салтын имандылық негізінде қалыптастыруда мұғалімнің ролі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmuhametova.Okush.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.217-219

каз.

 

37.034

 

225

Нурмухамедова Д. Ф., Буриева С. И., ГГУ, г. Гулистан

Новая педагогическая технология в учебном процессе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmuhamedova.NovPed.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.219-222

рус.

 

371.68

 

226

Омар Е.О., Урисова А., ШУ, Шымкент қ.

Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Omar.Kosm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.222-227

каз.

 

371.398

 

227

Ортаева А., Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан қ.

Рухани-адамгершілік тәрбие- елжандылықтың кепілі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ortaeva.Ruhan.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.227-228

каз.

 

37.034

 

228

Осипова В.Н., ПГПИ, г. Павлодар

Факторы формирования лидерства как интегративного качества личности школьников

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Osipova.Faktr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.228-232

рус.

 

37.032

 

229

Оспанова Ж.Б., КГТУ, г.Караганда

Социально-психологические аспекты формирования профессионального статуса личности специалиста

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ospanova.Coz-Px.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.232-234

рус.

 

159.923.2

 

230

Оспанова Ж.Б.КГТУ, г. Караганда

Современные требования к педагогическим кадрам по информационным системам в условиях информатизации образовательных учреждений

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ospanova.SovrTreb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.234-235

рус.

 

37.011.33

 

231

Парманқұлова П.Ж., М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Көпдеңгейлі жоғары білім беру жүйесінің мазмұны

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Parmankulova.Kopden.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.235-237

каз.

 

378.147

 

232

Перегуда Г. И., УКГНиОТ, г. Уральск

Создание учебно – методического комплекса – путь к повышению качества образования в колледже

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pereguda.SozdKomp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.237-239

рус.

 

377.031

 

233

Пернебаева Г., ХГТУ, г. Шымкент

Формирование духовно-нравственных норм поведения у детей подросткового возраста средствами казахских семейных традиций в совместной работе школы и семьи

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pernebaeva.FormDuh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.239-240

рус.

 

372. 367

 

234

Рахимов Б.Х., ГГУ, г. Гулистан

Творческая деятельность будущего учителя

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahimov.TvorDU.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.240-241

рус.

 

371.321

 

235

Рахимов Б.Х., А.Р.Султанова ГГУ, г.Гулистан

Особенности развития научно-творческих способностей студентов в современных условиях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahimov.OsobRazv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.241-243

рус.

 

378.147

 

236

Рахматов О., Тажибоева Ш Р., Абдукодиров А. И., ГГУ, г. Гулистан ЯСКХПК, г. Янгиер

Воспитание самостоятельности, творческой инициативы социальной ответственности в развивающейся личности

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahmatov.Vospt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.243-245

рус.

 

37.032

 

237

Рустамов Н.Т., Алайдаров Д., Кукиев С.С.

Роль цели при формировании характера у индивидов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rustamov.RolZForm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.245-247

рус.

 

159.923.2

 

238

Сағымбекова П., Тлеубаева Э., Тортаева А., ТарМПИ, Тараз қ.

Бастауыш сынып оқушыларының білім деңгейін көтеру - бүгінгі күннің талабы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sagimbekova.Bast.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.247-250

каз.

 

371.3:51

 

239

Сиддикова Ж., Атаева Б., Бойчева Ш., ИУУиПК, г.Гулистан

Сотрудиничество с родителями в целях профориентационнной направленности учащихся

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Siddikova.Sotr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.250-251

рус.

 

37.048.45

 

240

Ташкенбаева С.М., “Сырдария” университеті, Жетісай қ.

Психологиялық ақпараттандыру және психологтың мектептегі өзін-өзі жарнамалауы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tashkenbaeva.PxAkpar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.251-254

каз.

 

159.99

 

241

Теміралиева Г.Қ., М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Орал қ.

Стрестің алдын-алудың шарттары мен әдістер жүйесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temiralieva.Stres.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.254-257

каз.

 

159.91

 

242

Тобагабылова А.Ж., МКТУ им. Х.А.Ясауи, г.Туркестан

Педагогический опыт и новый подход в организации процесса формирования гражданской культуры в системе высшего образования РК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tobagabylova.Ped.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.257-262

рус.

 

378.147

 

243

Тураева У.С., ЮКГУ им.М.Ауезова, г. Шымкент

Роль социально-психологической службы в формировании творческих способностей старшеклассников

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turaeva.PolCoz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.262-265

рус.

 

37.036.5

 

244

Тұрғымбаева Э., ХГТУ, Шымкент қ.

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі проблемалары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turgimbaeva.BBAkp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.265-268

каз.

 

37.011.33

 

245

Түсеев М.Ө., М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Мектеп оқушыларының оқуға деген қызығушылығын арттыру мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tuseev.Mekt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.268-270

каз.

 

37.026.6

 

246

Уалиханова А., ШУ, Шымкент қ.

Салт – дәстүрлерді жас ұрпақ тәрбиесінде пайдаланудың кейбір мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ualihanova.Salt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.271-276

каз.

 

37.035.6

 

247

Урманов Т.Х., многопрофильная школа-гимназия , № 1 им. Ю.Сарями Сайрамского района

Многоступенчатая модель управления развитием детской одаренности в условиях сельской школы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Urmanov.Mnogostup.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.271-276

рус.

 

37.212.3

 

248

Утегенова О.К.

“Оқу мен Жазу арқылы Сын Тұрғысынан Ойлауды Дамыту” жобасын сабақта пайдалану тәжірибемнен

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Utegenova.OkuJaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.276-281

каз.

 

378.147

 

249

Хазиахмадова Ф.Г.

Идеи гуманизма в коррекционно-развивающем обучении школьников

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Haziahmadova.IdeiGum.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.281-285

рус.

 

371.315.5

 

250

Хали А.К., Тулеубекова Т.М., БалГТУ, Балқаш қ.

Құндылық бағдардың қалыптасуы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hali.Kund.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.285-288

каз.

 

37.034

 

251

Хвалько Н.Г., РГУФКСиТ, г. Москва

Инновационные развивающие технологии, позволяющие поднять качество подготовки специалистов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hvalko.Innov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.288-289

рус.

 

378.147

 

252

Шайменова Л.С., АркГПИ им. Ы.Алтынсарина, г.Аркалык

Неполная семья как фактор психолого-педагогического неблагополучия ребенка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shaimenova.NepSem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.289-292

рус.

 

37.018.1

 

253

Эргашев Р.Н., ГГУ, г.Гулистан

Эстетизация учебно-воспитательного процесса

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ergashev.Estet.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.292-295

рус.

 

37.036

 

254

Абдульманов А.А., БҚГА., Орал қ.

Сала аралық тіл және мұнай-газ саласының терминдері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdulmanov.SalaAr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.295-300

каз.

 

81.373

 

255

Айтимбетова А.А., ОГМСТК., Орал қ.

Қазақ тілі сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aytimbetova.KazT.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.300-302

каз.

 

372.881.122

 

256

Асабаева К.Ж.

Мұхтар Шаханов шығармаларындағы синтаксистік параллелизмге негізделген анафоралық конструкциялардың ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaeva.MShahanov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.302-305

каз.

 

81.373

 

257

Ахметова А.А., С.Сейфуллин атындағы ҚАУ, Астана қ.

Энергетика саласындағы терминдердің жасалу жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahmetova.Energ.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.305-310

каз.

 

81.373

 

258

Әбдірова Г.М., С. Сейфуллин атындағы ҚАУ, Астана қ.

Болашақ маманның кәсіби біліктілігін қалыптастырудағы қазақ тілінің рөлі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdirova.Bolashak.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.310-313

каз.

 

372.881.122

 

259

Әбенова Л.У.

Сәбит Мұқанов поэмаларының табиғаты, тарихы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abenova.SMuhanov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.313-317

каз.

 

821.512.122-13

 

260

Әлмұқанова Р.Ә., Мирзаева Қ.Ә., №20 славян гимназия-мектеп, Шымкент қ.

Ертегілердегі тенге түрлері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Almukanova.Ertg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.317-321

каз.

 

82.398.21

 

261

Байболова А.Ж.

Қазақ ертегілеріндегі көп компоненті салалас құрамалас сөйлемдердің зерттелуі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baybolova.KazErtg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.321-325

каз.

 

81.367.335

 

262

Бахарев А.И., СарГУ им. Н.Г.Чернышевского, г.Балашово

Сингармонизм в казахском языке

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baharev.Singar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.325-326

каз.

 

81.342

 

263

Бимурзина Д.І., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Қазақ ақындарының шығармаларындағы түннің көрініс табуы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bimurzina.KazAkn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.326-330

каз.

 

82.146

 

264

Боранқұлова Г.А., С.Сейфуллин атындағы ҚАУ, Астана қ.

Дияқажы Ахметұлының ғұмыр жолы, шығармашылығы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Borankulova.DAhmet.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.330-335

каз.

 

82.512.122

 

265

Демесінова Г.М., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Көркем шығармадағы сөз таптарының прагмастилистикасы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Demesinov.Korkem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.335-339

каз.

 

81.366

 

266

Есенова Г.С., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Қазақ тілін оқытудағы жаттығулар жүйесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Esenova.KazT.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.339-343

каз.

 

372.881.122

 

267

Есқали Ж.С., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Тіл білімінің салаларына байланысты жүргізілетін талдаудың түрлері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eskali.TBSal.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.343-347

каз.

 

372.881

 

268

Жалмұрзаева А.Ә., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Қазақ әдебиетінің шетелдердегі көрінісі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jalmurzaeva.KazAdeb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.347-350

каз.

 

82.512.122

 

269

Жидебаев Қ.

Абай және оның айналасындағылар

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jedebaev.Abay.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.350-353

каз.

 

812.512.122

 

270

Исабаева А.С., ЮКГУ им. М. Ауезова, г. Шымкент

А.А. Диваев собиратель казахских пословиц и поговорок

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isabaeva.Divaev.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.353-356

каз.

 

82.398.91

 

271

Кадырбаев Н.

Проблемы национальной идентификации в художественной литературе Казахстана периода независимости

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kadyrbaev.ProbNaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.356-359

каз.

 

821.512.122

 

272

Қалдыбаева А.К., А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ, Шымкент қ.

Түркі тілдеріндегі үстеулерді салыстырмалы типологиясы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kaldybaeva.TyrkT.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.359-361

каз.

 

81.367.624

 

273

Қалыбекова Ш.Ж.

Ахмет Байтұрсыновтың терминологиялық мұрасының негізгі ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalybekova.ABayturs.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.361-364

каз.

 

81.344:81.512.122

 

274

Қошқаров Ж.А.

Антонимдердің қазақ, өзбек және орыс тілдерінде топтастырылуы мен антономиялық жұп құрау ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.AntonKaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.364-367

каз.

 

81.373.422

 

275

Қошқаров Ж.А.

Қазақ және өзбек тілдеріндегі ақ, қара сөздерінің антономиялық жұп құрау ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.KazOzb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.367-370

каз.

 

81.373.422

 

276

Қошқаров А. А., ГМУ, Гүлстан қ.

Қазақ халқының жазу мәдениетінің қалыптасуы тарихынан

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.KazHalk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.370-371

каз.

 

801.7:003

 

277

Қуаныш Т.Т., БҚГА., Орал қ.

Ақын Жанғали Набиуллин поэзиясындағы шеберлік бедерлері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuanish.AJangal.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.371-377

каз.

 

82.512.122

 

278

Құсайынова Ж.А., С.Сейфуллин атындағы ҚАУ, Астана қ.

Эмоциялық-экспрессивтік реңктік зат есімдер арқылы берілуі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kusaynova.Emoc.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.377-380

каз.

 

81.367.622

 

279

Лұқманова С.Қ., ОГМСТК., Орал қ.

Түрлі әдісті болу - өмір талабы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Lukmanova.TurAds.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.380-383

каз.

 

371.311

 

280

Макешова Ж., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Алғашқы қазақ газеттеріндегі іс қағаздарының тілі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Makeshova.AlgashKaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.383-386

каз.

 

82.081

 

281

Мұратбек Б.Қ., Жайылханова Н.О., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Т.Медетбек поэзиясындағы түркілік сарын

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muratbek.Medetbek.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.386-390

каз.

 

82.512.122

 

282

Мұратбек Б.Қ., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Академик-жазушы Ғ. Мүсіреповтің “Күнделігіндегі” бағалауыштық және өзге де лексика түрлері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muratbek.AkadMusir.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.391-395

каз.

 

81.373

 

283

Насыритдинова Ә.Н., С.Сейфуллин атындағы ҚАУ, Астана қ.

Қазақ тіліндегі психология терминдерінің қалыптасуы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nasiritdinova.KazT.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.395-399

каз.

 

81.373

 

284

Наханов Т.Қ.

Түсіндірмелі сөздікті пайдалануда көрнекілік әдісін қолдану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nahanov.Tusind.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.399-401

каз.

 

372.881.1

 

285

Наханов Т., аға оқытушы

Түсіндірме сөздіктер туралы мәлімет

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nahanov.Tusind

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.401-404

каз.

 

81.3734

 

286

Наханов Т., аға оқытушы

Алғашқы шыққан сөздіктер және олардың түрлері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nahanov.Algash.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.404-405

каз.

 

81.374

 

287

Садуова Г.Б., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Диалогтың проза тіліндегі қолданысы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sadulova.Dialog.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.405-409

каз.

 

81.271

 

288

Сәдуақас Н.Ә., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Қазақ тілі фонетикасы және тіл мәдениеті

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saduakas.KazTFont.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.409-412

каз.

 

81.342

 

289

Сейдалиева Г.Ә.

Сингармонизм фонологиясының терминдер қоры

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seidalieva.Singarm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.412-414

каз.

 

81.344

 

290

Сейдалиева Г.Ә.

М.Әуезов – қазақтың әдеби тілін жетілдірген сөз зергері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seidalieva.Auezov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.414-419

каз.

 

81.512.122

 

291

Сейтханова Б., №20 мектеп, Шымкент қ.

Орыс сыныптарында өтілетін қазақ тілі сабағында тілашарлар мен сөйлесімдердің қолдану үлгілері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seithanova.OrsSinp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.419-420

каз.

 

372.881.122

 

292

Сулейменова Г.Е., КазАУ им. С. Сейфуллина г. Астана

Роль Жусупбека Аймауытова как переводчика

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Suleimenova.RolJusupbek.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.420-424

каз.

 

81.255.2

 

293

Тектіғұл Ж.О., Айнабекова Ш., АқМПИ, Ақтөбе қ.

“Шыңғыснама” жазба ескерткіштеріндегі синтаксистік ерекшеліктер

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tektigul.Shings.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.424-247

каз.

 

81.367

 

294

Тілембекова А. И., АЭжБИ, Алматы қ.

Мәтін мазмұнының біртұтастығын реттейтін грамматикалық құралдар

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tlmbekova.MatMazm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.424-431

каз.

 

81.366

 

295

Тотанов Н., ГМУ, Гүлстан қ.

Ахмет Байтұрсыновтың халық ауыз әдебиетін дамытуға қосқан үлесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Totanov.ABayturs.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.431-434

каз.

 

82.398

 

296

Ураќов Б., СОБАЖМЌДИ, Гүлстан қ.

Н±рата т‰рікмендерінде µлењшілдік традициясы жєне єлеуметтік ќ±рылымныњ ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Urakov.Nurata.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.434-437

каз.

 

821.512.164-1

 

297

Шудабаева М.А., АқМПИ, Ақтөбе қ.

Ж.Баласағұнның “Құтты білік” дастанындағы анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестерінің қолданылу сипаты

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shudabaeva.Balasagun.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.437-441

каз.

 

81.367

 

298

Фазилова К.Б., ГГУ, Гүлстан қ.

Г.В. Архангельскийдің еңбектеріндегі қазақ тілі фонетикасына қатысты мәселелер

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Fasilova.Arhangel.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.441-443

каз.

 

81.342

 

299

Юсупова Ж.

Бастауыш сыныпта дауысты дыбыстарды оқыту әдісі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ysupova.BastSin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.443-445

каз.

 

372.461.1

 

300

Алдиярова С.М., ШТК, г. Шымкент

Работа с толковыми словарями на занятиях русского языка в колледже

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aldiyrova.RabTolk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.445-448

рус.

 

377.031

 

301

Айтмамбетов Ф.У., ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент

Фонетические особенности русского и казахского языков

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aytmambetov.Fonet.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.448-450

рус.

 

81.342

 

302

Алибекова К.Е., УГУМЯ, г. Ташкент

К вопросу об изучении интерференции в процессе межкультурной коммуникации

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alibekova.VoprIzuh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.450-454

рус.

 

378.147

 

303

Байтенова А.А.

Қазақ тіліндегі септеуліктердің ағылшын тіліне берілу жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baytenova.KazTSept.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.454-458

каз.

 

81.362

 

304

Бойэшонов М., Сайткулов З., ГГУ, г. Гулистан, ТАИ, г.Ташкент

Идейно-художественные особенности ранней лирики Б.А.Зайцева

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Boyeshanov.IdHud.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.458-460

рус.

 

821.161.1

 

305

Butaeva D.H., Uralova D. - GSU.

The importance of games in learning a foreign language

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Butaeva.Import.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.460-462

ағылш.

 

372.881.111.1

 

306

Джаксыбаева В.А.

Организация и проведение педагогического эксперимента в школе по обучению русскому произношению в условиях узбекских говоров Южного Казахстана

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djaksibaeva.OrgPedExper.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.462-465

рус.

 

372.881.161.1

 

307

Джусупов М., Сапарова К.О., УГУМЯ, г.Ташкент

Теоретические и методические аспекты обучения фоностилистике русского языка в вузе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djusupov.TeorMet

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.465-470

рус.

 

378.147

 

308

Джусупов Н.М., УГУМЯ г. Ташкент

Лингвостилистический аспект исследования средств акцентирования художественном тексте

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djusupov.Lingv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.470-472

рус.

 

82.01/09:81.42

 

309

Джусупова У.Т., УГУМЯ г. Ташкент

Лингвостатистический анализ односложных сингармослов в казахском языке

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djusupov.LingAnlz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.472-476

рус.

 

81.344

 

310

Жорабекова М., МКТУ им.Х.А.Ясави, г.Туркестан

Формирование личности школьника в процессе работы со справочной литературой

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jorabekova.Form.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.476-479

рус.

 

372.881.161.1

 

311

Жумабеков М.К., КГУ им. Е.А.Букетова, г. Караганда

loci communes как феномен культуры

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jumabekova.IociCom.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.479-485

ағылш.

 

82:176.8

 

312

Зиядова Т.У., ГГУ, г. Гулистан

Универсально - ступенчатая система создания текста

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ziydov.Univers.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.485-489

рус.

 

372.881.1

 

313

Ибраева М.Б., ИЕАУ, Павлодар қ.

Парамиологиядағы антропоцентристік мәселе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraeva.Paramio.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.489-494

каз.

 

81.272

 

314

Иванова Т.Н., Сырдарьинский ОИПКиПК, г.Ташкент

К вопросу об анализе художественного текста

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ivanova.VoprAnlz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.494-496

рус.

 

372.882

 

315

Исламова М.М.

Ағылшын тілін үйретуде грамматикалық дағдыны қалыптастыру

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Islamova.Aglsh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.496-499

каз.

 

372.881.111.1

 

316

Ирсаев К. СШ №72, Махтааральский район

За что и как ставить отметки?

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Irsaev.ZahtoOzenk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.499-502

рус.

 

371.26

 

317

Калдыкозова С.Е., Турсунов А.Н., Умурзакова М.А.

Комментированное чтение при работе над текстом худежественного произведения на уроках русского языка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kaldykozova.Komment.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.502-505

рус.

 

378.147

 

318

Каримова З., Рахматова С. ГГУ, г. Гулистан

Особенностивидов переводческих трансформаций

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karimova.Osoben.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.505-507

рус.

 

81.255.4

 

319

Кенжетаева Г.К., С.Торайғыров атындағы ПавМУ, Павлодар қ.

Қазақ және неміс тілдеріндегі көру етістіктерінің семантикалық бөліну белгілері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kenjetaeva.KazNems.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.507-510

каз.

 

81.362

 

320

Кулбаева С.С., ГГУ, г. Гулистан

Применение компьютеров в образовании

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kulbaeva.PrimKomp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.510-512

рус.

 

378.147

 

321

Көбеева М., ХГТУ, Шымкент қ.

Танымдық белсенділікті ағылшын сабақтарында қалыптастыру туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kobeeva.Tanmd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.512-514

каз.

 

372.881.111.1

 

322

Мамаджанов А., ГГУ, г. Гулистан

Вопросы типологического изучения романтического стилевого течения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamadjanov.Vopr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.514-518

рус.

 

82.091

 

323

Мынбаев Н., Пазылова А.А., ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент

Лексико-семантические особенности оронимов Мирзачуля

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mynbaev.Lex.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.518-521

рус.

 

81.373

 

324

Оралбекова Ф.Б.

Teaching english in a most effective way with the help of new course books

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Oralbekova.Teach.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.521-522

ағылш.

 

372.881.111.1

 

325

Пазылова А.А

К вопросу о происхождении некоторых топонимов Мирзачуля

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pazilova.VoprProish.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.522-525

рус.

 

81.373.2

 

326

Раимов А.Б.

О методах обучения обособленным членам предложений в казахской школе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimov.Metd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.525-526

рус.

 

372.881.161.1

 

327

Раимов А.Б.

К вопросу о понятии морфонологической еденицы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimov.VoprMorf.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.526-527

рус.

 

81.366

 

328

Сальменова Т.Б.

Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках русского языка и литературы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Salmenova.PrimenInf.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.527-531

рус.

 

371.31

 

329

Смирнова И.А., ЮКПИ, г.Шымкент

Несколько слов из истории лингвистических словарей

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Smirnova.NeskSlv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.531-534

рус.

 

81.374

 

330

Собирова Б.Б., ГГУ, г. Гулистан

Современные инновационные технологии

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sobirova.Sovr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.534-536

рус.

 

378.147

 

331

Султангалиева А.А, Нургазиева А.Т., ЗКИТУ, г. Уральск

Различия в лексике британского и американского вариантов английского языка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sultangalieva.Razl.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.536-539

рус.

 

81.373:811.11

 

332

Темирбаева Ж.Л.

Использование языковых задач в практике обучения французскому языку

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbaeva.Ispolz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.539-540

рус.

 

372.881.1

 

333

Тухтаева З.С., ГГУ, г. Гулистан

Семантизация русских глагольных фразеологизмов в узбекской школе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tuhtaeva.Semant.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.540-545

рус.

 

81.373

 

334

Тухтаева З.С., Халилова Д.М. ГГУ, Гулистан

Сила любви в исторической хронике “Тушино” А. Н. Островского

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tuhtaeva.Sila.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.545-547

рус.

 

821.161.1

 

335

Шалданбаева Ж.Б., ЮКГУ им. М. Ауезова, г. Шымкент

The role of idioms in contemporary language

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shaldanbaeva.Role.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.547-550

ағылш.

 

372.881.111.1

 

336

Хажгалиева Г. Х., ЗКАТУ им. Жангир хана, г. Уральск

Наглядность как средство формирования коммуникативной мотивации при обучении устному иноязычному общению

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hajgalieva.Nagld.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.550-552

рус.

 

378.147

 

337

Халмирзаева К.С., ЮКГУ им. М. Ауезова, г. Шымкент

К вопросу о внедрении проектной методики на младших курсах языковых специальностей

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Halmirzaeva.VoprVnedr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.552-555

рус.

 

372.881.111.22

 

338

Ходжаева Л.В., ГГУ, г.Гулистан

О применении компьютерных технологий при изучении филологических дисциплин

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hodjaeva.PrimKomp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.555-557

рус.

 

378.147

 

339

Чумбалова Г.М., АИЭиС г.Алматы

Особенности художественного и информационного переводов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Humbalova.Osob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.557-561

рус.

 

81.255.2

 

340

Эркинов А., Эшанова З.

Мунаджат – как жанр тюркской литературы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Erkinov.Munagat.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.561-564

каз.

 

297.17:821

 

341

Юлдашева М.М., ИППКПК, г.Ташкент

Профессиональная ориентация и развитие речи на уроках русского языка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Yldasheva.Profs.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.564-565

рус.

 

37.048.45

 

342

Абдуазизов Д.Р., НУУ им. М.Улугбека, г. Ташкент

Инвестиционная политика и структурные преобразования в экономике республики Узбекистан

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abduazizov.Invest.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.10-11

рус.

 

330.322

 

343

Адамбекова М.

Мақта саласында қаржы – несие қатынастарды жетiлдiру жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Adambekova.Makta.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.11-14

каз.

 

338.43:336

 

344

Аллаберганов З.Г., ТФИ, г. Ташкент

Безналичный денежный оборот и пластиковые карточки

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Allabergenov.Beznal.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.14-17

рус.

 

336.74

 

345

Аллаярова М.К., Бекмухамедова Б.У., Матрасулов Б.Э. ГГУ, г. Гулистан

Методологические основы оценки социально-экономического уровня развития регионов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Allayrova.Metod.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.17-20

рус.

 

332.12

 

346

Аллаярова М., Рахматов О., Жаббаров А., ГГУ, г. Гулистан

Совершенствование акционерного общества как основное условие развития многоукладной экономики в условиях рынка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Allayrova.Soversh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.20-23

рус.

 

334.722.8

 

347

Аралов Х. М., НУУ им. М.Улугбека, г. Ташкент

Дехканское хозяйство в Республике Узбекистан и основные этапы его развития

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aralov.Gehkan.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.23-27

рус.

 

338.43

 

348

Байтілеуов С.С.

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау мәселелері және шешу бағыттары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baitleuov.Turgin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.27-30

каз.

 

330.59:316.344.27

 

349

Бакиров Е.А.

Мақталы селолық округінде агроқұрылымдарды ірілендіруде су жүйесі қағидатын қолдану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bakirov.Maktaly.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.30-33

каз.

 

338,43

 

350

Балықбаева Р., ОАУ, Алматы қ.

Өндірістегі баға белгілеу мәселесінің кейбір ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Balykbaeva.Ondiris.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.33-37

каз.

 

338.51

 

351

Барсукова Н.В., КазАТУ им. С. Сейфулина., г. Астана

Роль депозитной политики в деятельности банков

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Barsukova.RolDepozt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.37-40

рус.

 

336.713

 

352

Беднякова О.В., КГТУ, г. Караганда

Роль инновационного предпринемательтва в развитии экономики

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bednykova.RolInnv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.40-44

рус.

 

338.22

 

353

Бекмуродов У.Т., ГГУ, г. Гулистан

Развитие фермерского движение в Республике Узбекистан

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bekmurodov.RazvFerm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.44-47

рус.

 

338.43

 

354

Бердибеков Х.

Мелиорация – важный фактор улучшения использования орошаемой земли

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdibekov.Meliorz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.47-50

рус.

 

338.43

 

355

Биғараев О.,Үмбетаев И., Қостақов А., МШҒЗИ., Атакент қ.

Мақта егістігіндегі арамшөптерге қарсы жаңа гербицидтердің әсері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigaraev.MaktEgs.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.50-53

каз.

 

338.43

 

356

Гумаров С. Б., БҚГА, Орал қ..

Нанотехнологияның отандық ғылыми прогресстегі үдемелі орыны

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Gumarov.Nanoteh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.53-57

каз.

 

0012.330

 

357

С,Б,, БҚГА, Орал қ.

Батыс Қазақстан облысындағы 2007-2008 жылдардағы саяси – экономикалық ахуал

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Gumarov.BatsKaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.57-61

каз.

 

316.42

 

358

Газиев У., Шокиров Т., Хасанов Б., Абдуразаков А., ТАСИ, г. Ташкент.

Отходы промышленности республики Узбекистан важный ресурсо и энергосбергающий резерв в производстве строительных материалов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Gaziev.Othod.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.61-64

рус.

 

338.45:624

 

359

Гусейнов И.Р.,НИИ хлопководства, п. Атакент

Сопряженность устойчивости к черной корневой гнили с качеством волокна у внутрисортовых гибридов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Guseinov.Sopryaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.64-66

рус.

 

338.43

 

360

Джуманова Р.Ф., НУУ им. Улугбека, г. Ташкент

Модели социальной политики в рыночной экономике

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djumanova.ModelCoz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.66-69

рус.

 

316:334.3

 

361

Дмитриев П.С., Лысакова Т.Н., СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск

Современные аспекты управления отходами в Северо-Казахстанской области

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dmitrieva.SovrAspekt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.69-73

рус.

 

502.3

 

362

Дүйсебеков Ш

Мақта өндірісіндегі операциялық шығындардың қозғалысы және есебі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Duisebekov.MaktOndr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.73-78

каз.

 

338,58:338.43

 

363

Есқараев Ә.

Қоршаған ортаны қорғау - халық денсаулығының кепілі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eskaraev.Korshag.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.78-81

каз.

 

502.316

 

364

Есенбаева Г.А., КарЭУ, г.Караганда

Некоторые вопросы создания системы внутреннего обеспечения качества высшего образования

http://89.218.153.154/CDO/Mak/

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.81-83

рус.

 

378.147

 

365

Жураев Т.Т., ТФИ, г. Ташкент

Некоторые особенности процессов глобализации

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Juraev.NekOsobGlob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.83-86

рус.

 

339.94

 

366

Жураев К., КИЭИ, г. Карши

Общая характеристика институциональной структуры потребления и его изменения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Juraev.ObHarInst.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.86-88

рус.

 

330.837

 

367

Исахов Б., МГТУ ШИ им. Яссави, г. Шымкент

Некоторые проблемы совершенствования контроля процессов в системе менеджмента качества

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isahov.NekProbSov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.88-92

рус.

 

339.94

 

368

Каримбаева Г.Ж., ВКГУ им. С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск

Состояние и переспективы развития промышленности Восточного Казахстана

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karimbaev.SostPersp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.92-96

рус.

 

338.45

 

369

Королева А.А., КГТУ, г. Караганда

Пути совершенствования регулирования деятельностью холдинговых структур

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koroleva.PutSover.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.96-101

рус.

 

338.45

 

370

Кузнецова О.В., КГТУ., г. Караганда

Образование как фактор повышения конкурентоспособности страны

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuznezova.Obraz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.101-103

рус.

 

378.147

 

371

Кулетеева А.А., КазАТУ им.С.Сейфуллина, г. Астана

Основы пострения и механизм исчисления корпоративного подоходного налога

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuleteeva.OsnPostr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.103-108

рус.

 

336.226.12

 

372

Киргизбаева Р.Д.

Новые банковские методы и услуги

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kirgizbaeva.NBank.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.108-109

рус.

 

336.71

 

373

Ким А., КГТУ, г. Караганда

К проблеме формирования конкурентоспособных сельских регионов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kim.ProbForm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.109-112

рус.

 

338.43

 

374

Мамадияров О.У., ТФИ., г. Ташкент

Критерии оценки уровня жизни населения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamadiyarov.KritOz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.112-114

рус.

 

321.215.369.011

 

375

Мамажанова С.В., ГГУ, г Гулистан

Системный подход к оценке социально-экономического развития регионов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamajanov.SistPodh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.114-116

рус.

 

332,12

 

376

Маматов А.А., Файзиева Ш. НУУ им. Улугбека, г. Ташкент

Теоретические вопросы сферы создания ВВП

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamatov.TeorVopr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.116-119

рус.

 

330.55

 

377

Мурсалова Х.Н., КазАТУ им. С.Сейфуллина, г. Астана

Интеграция республики Казахстан в мировую экономику

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mursalova.Integr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.119-121

рус.

 

339.24

 

378

Мустафакулов Я.Б., ТФИ., г. Ташкент

Денежное обращение и пути его оптимизации

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mustafakulov,DenObr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.121-124

рус.

 

336.74

 

379

Мухаметов А.Б., Матрасулов Б.Э., Махмудов Ш., ГГУ., г. Гулистан

Методические основы финансово-экономической оценки инвестиционных проектов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muhametov.MetdOsn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.124-127

рус.

 

330.322

 

380

Мухаметов А.Б., Бекмухамедова Б. У., ГГУ, г. Гулистан

Применение современных инновационных технологий при проведении лекционных занятий

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muhametov.PrimSovr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.127-132

рус.

 

378.147

 

381

Мусабаева А., МГТУ ШИ им. Яссави, г. Шымкент

Стратегия развития хлопкоочистительной промышленности в условиях рыночной экономики

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musabaeva.Strateg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.132-137

рус.

 

338.43

 

382

Назарова Ф., НУУ им. Улугбека., г. Ташкент

Некоторые аспекты развития инвестиционной деятельности в Узбекистане

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nazarova.NekAspUzb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.137-138

рус.

 

330.322

 

383

Нигматова Д.З., НУУ им. Улугбека., г. Ташкент

Теоритические аспек маркетинговой деятельности в области персонала

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nigmatova.TeorAsp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.138-140

рус.

 

339.138

 

384

Ожарбаева М., ХГТУ, Шымкент қ

Ауыл шаруашылығына өндірістік қызмет көрсетудің бағыттары тиімділік параметрлері және ауқымы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ojarbaeva.Aul.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.140-146

каз.

 

338.43

 

385

Онгаров Н., ЮКГУ им. М .Ауезова, г. Шымкент

Особенности регионального управления в переходном периоде к рынку

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ongarov.OsbRegion.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.146-150

рус.

 

332.142

 

386

Раисова Г., ХГТУ ШИ, Шымкент қ.

Нарықтық экономика жағдайындағы аймақтық саясат ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raisova.NarkEcon.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.150-152

каз.

 

332.021

 

387

Раиймбердиева О.Р., Ашурматов Р.Г., ГГУ, г.Гулистан

Объективная необходимость автоматизации информационных прецессов в экономике

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimberdieva.Obect.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.152-155

рус.

 

65.11.5:33

 

388

Раиймбердиева О.Р., ГГУ., г. Гулистан

Особенности автоматизированных информационных технологий в бухгалтерском учёте

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimberdieva.OsbAvtm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.155-157

рус.

 

681,3.01:336,722,61

 

389

Раиймбердиева О.Р., Аллаярова М.К., Ашурматов Р.Г., ГГУ., г. Гулистан

Информационная поддержка бизнеса

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimberdieva.InfBiz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.157-159

рус.

 

334.012:004

 

390

Рамазанова А.У., Джемалединова И.М., СКГУ им. М.Козыбаева., г. Петропавловск

Влияние предпосевной обработки БАВ на уражайность пшенично-гороховой смеси, выращенную на зеленую массу

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ramazanova.VlnPedpos.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.159-163

рус.

 

338.43

 

391

Рахимов М.Ю., ТФИ., г. Ташкент

Анализ финансового состояния предприятия

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahimov.AnlzFin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.163-165

рус.

 

334.012

 

392

Рахматов О., Тен Э. В., Субанова Г., ГГУ., г. Гулистан

Новая экономика в век глобализации

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahmatov.NovEcn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.165-166

рус.

 

339.94

 

393

Сабитова Э., НУУ им. Улугбека, г. Ташкент

Государственная поддержка предпринимательства в зарубежных странах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sabitova.GosPod.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.166-168

рус.

 

338.22

 

394

Садыков А.С., ЮКГЭ колледж., г. Шымкент

Повышение роли государственных институтов развития в модернизации экономика Казахстана

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sadikov.PovGos.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.168-174

рус.

 

338,24.021.8

 

395

Садыков А.С., ЮКГЭ колледж., г. Шымкент

Приоритетные направления развития инновационного потенциала рынка образовательных услуг в Казахстане

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sadikov.Priort.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.174-180

рус.

 

001.893.7

 

396

Сатыбалдиева А., ХГТУ, Шымкент қ.

Өндірістік бизнесті дамытуда инновацияның ролі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Satibaldieva.Ondr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.180-184

каз.

 

334.012

 

397

Серіков Б.

Қазақстанның Оңтүстігінде мақта рыногының жағдайы және дамыту жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.KazOnts.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.184-190

каз.

 

338.43

 

398

Серіков Б.С.

Дүниежүзілік мақта рыногының жағдайы, мемлекеттік реттеу және өндірушілерді қолдау тәжірибесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.DunMakt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.190-195

каз.

 

338.43

 

399

Серіков Б.С.

Агроқұрылымдарды басқаруды жетілдіру және ендіру менеджменті

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.Agrokur.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.195-197

каз.

 

338.43

 

400

Серіков Б.С.

Мақталы селолық округінде шаруа (фермер) қожалықтарын ірілендірудің экономикалық негіздері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.Maktal.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.197-200

каз.

 

338.43

 

401

Стаценко О.А., университет “Мирас”, г. Шымкент

Некоторые аспекты проведения мониторинга реализации политики борьбы с бедностью населения в РК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Stazenko.NekAsp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.200-206

рус.

 

338,23:331.5

 

402

Татаев А ., Шамшиев Р., МШҒЗИ., Атакент к

ПА-3044 мақта сортына ең тиімді минералды тыйайтқыштардың мөлшері, мерзімі және суару жүйелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tataeva.PA3044.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.26-208

рус.

 

338.43

 

403

Тогашева Д.С., БҚГА., Орал қ.

Сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Togasheva.Saktd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.208-212

каз.

 

338.46:368

 

404

Тынысбеков А., ОҚО салық комитеті, Шымкент қ..

Салықтық бақылау үшін салық төлеушіні таңдаудағы салық жүктемесі коэфицентінің қажеттігі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tnsbekov.Salk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.212-215

каз.

 

336.225.673

 

405

Турабаева Т., НГУ., г. Наманган

Развития теории о предпринимательства в экономической литературе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turabaeva.RazvTeor.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.215-217

рус.

 

338.22

 

406

Торемуратов А.Т.

Экономическая эффективность инвестиции в Республике Казахстан

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Toremuratov.EcnEff.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.217-219

рус.

 

330.322

 

407

Төремұратов Е.Т.

Ауыл шаруашылық кәсіпорындардағы негізгі қорларды пайдалану және оның экономикалық тиімділігін арттыру жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Toremuratov.AulSh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.219-223

каз.

 

338.43

 

408

Шамакова Н.Г., ЗКАТУ им. Жангир хана, г. Уральск

Совершенствование методов стратегического планирования и развития железнодорожного транспорта

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shamakova.Sover.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.223-226

рус.

 

338,26:338,45

 

409

Шоев А. Х., ГГУ., г. Гулистан

Либерализация ВЭС – основа прогресса и повышения конкурентоспособности хозяйств

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shoev.Liber.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.226-227

рус.

 

339.9.012

 

410

Шомирзаев Э.А., ТАСИ., г. Ташкент

Совершенствование экономики строительства и ее стабилизация

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shomirzaev.Sover.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.227-230

рус.

 

338.45:624

 

411

Умаров К.Ю., НУУ им. Улугбека, г. Ташкент

Экономическая реформа в аграрном секторе экономики Республики Узбекистан в годы независимости

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umarov.EcnRef.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.230-233

рус.

 

338.43

 

412

Умбетаев И., Гусейнов И.Р., НИИ хлопководства, п. Атакент

Наследуемость и изменчивость сортовых признаков хлопчатника в последующих положениях в зависимости от зрелости семян

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.Nasled.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.233-235

рус.

 

338.43

 

413

Үмбетаев И., Биғараев О.Қ.,, Тағаев А.М., МШҒЗИ., Атакент к.

Ауыспалы егіс тізбектерінің топырақ құрылымына және құнарлығына қарқындылық әсері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.Auysp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.235-237

каз.

 

338.43

 

414

Үмбетаев И., Биғараев О.Қ.,, Тағаев А.М., МШҒЗИ., Атакент к.

Түрлі дәрежедегі сортаң топырақты жерлерге, ең тиімді соршаю мөлшерлері және мерзімдері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.Tyr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.237-240

каз.

 

338.43

 

415

Чембаев Р.К., Гимуш Р.И., Мирганиева Р.Ш., ТАСИ., г. Ташкент

Совершенствование управления компанией на примере деятельности строительной фирмы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hembaev.Sover.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.240-246

рус.

 

328.24

 

416

Хидиралиев К.Э., ГГУ, г. Гулистан

Теоретическая основа природопользования и размещения производственных сил

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hidiraliev.Teor.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.246-250

рус.

 

330.15

 

417

Хуррамов А.Ф., Кабилов А.Э., КИЭИ, г.Карши

Развитие кооперации фермерских хозяйств в современных условиях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Huramov.Razv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.250-253

рус.

 

338.43

 

418

Эшбобоев Д., АГОС при Президенте РУ, г.Ташкент

Человеческий капитал как фактор экономического роста

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eshboboev.Helov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.253-255

рус.

 

331.1011

 

419

Абдраев Н.К., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.

Буддизм және Қытай мәдениеті

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdraev.Budd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.255-257

рус.

 

299.51

 

420

Абуов Ә.Е., МГТУ, г.Шымкент

Роль шариата в решении проблем материальной и духовной жизни человека

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abuov.RolShariat.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.257-260

рус.

 

297.18

 

421

Abdushukurova I. Gulistan State University

Syrdarya region within the years of independence

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdushukurova.Syrdar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.260-261

ағылш.

 

94 (575,1)

 

422

Абжаппарова Б.Ж., Абжапбарова А.Ж.

Тәуелсіз Қазақстан тарихшыларының интеллигенция концепциясы төңірегіндегі пайымдаулары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abjaparova.TLaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.261-266

каз.

 

94(574)

 

423

Адильбеков И.К., Саркулова С. С., АркГПИ им. Ы. Алтынсарина, г. Аркалык

Советская национальная политика в Казахстане в 80-е годы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Adilbekov.Sovet.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.266-271

рус.

 

325.3:94(574) “1990/1990”

 

424

Айдарханова И.И., Карабутова А.А., ПГПИ, г.Павлодар

Нравственность как основной компонент развития личност

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aydarhanova.Nrav.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.271-272

рус.

 

17.021.2

 

425

Айкөзов С.И., ШУ, Шымкент қ.

XX- ғасырдың 20- жылдарындағы ауылшаруашылығын зерттеудегі Түркістан зиялыларының еңбектері дерек көзі ретінде

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aykozov.XX.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.272-275

каз.

 

631. (091). (574) 19

 

426

Аймағамбетұлы Р., Сейдалықызы Д., АрқМПИ, Арқалық қ.

Әбілхайыр ханның қызметіне байланысты кейбір пайымдаулар

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aymagambet.Abilh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.275-278

каз.

 

94(574) “1697/1748”

 

427

Аймағамбетұлы Р., Төлегенова А.Ж., АрқМПИ, Арқалық қ.

ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы Орталық Қазақстанның экономикасындағы өзгерістер

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aymaganbet.XIX.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.278-280

каз.

 

94(574) “1850/1917”

 

428

Айткенов З.Ш., Байкенов С.Е., Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ Арқалық қ.

Кеңестік жүйе келеңсіздіктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aytkenov.Kenes.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.280-283

каз.

 

930.2:94(574) “1917/2000”

 

429

Айткенов З.Ш., АрқМПИ, Арқалық қ.

Академик С.Бейсембаевтың тарихи, рухани мұраларының танымдық, тәрбиелік ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aytkenov.AkadBeysenbaev.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.283-286

каз.

 

94(574)

 

430

Алтынбеков Б.М.

Оқу-тәрбие жұмысының мәдени-ағартушылық мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Altynbekov.OkTarb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.286-290

каз.

 

37.013.43

 

431

Алтынбеков Б.М.

Ұлттың қадір қасиеті - тіл

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Altynbekov.Ylt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.290-292

каз.

 

81.272

 

432

Алтынбеков Б.М.

Некоторые вопросы этической нормы и принципы составления тестов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Altynbekov.NekVopr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.292-297

рус.

 

303.448

 

433

Аппаз Керімбек ХГТУ, Шымкент қ.

Қазақстан Республикасында көші-қон процесінің құқықтық негізі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kerimbek.KazResp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.297-300

каз.

 

349.2:325.111

 

434

Артикбаев О.С., ИИ АН РУз. Ташкент, Узбекистан

Традиционная народная пища как объект изучения этнокультурных процессов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Artikbaev.Trad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.300-303

рус.

 

392.81

 

435

Асылбеков М.Х., ҚР ҰҒА, Алматы қ.

Қазақстан Республикасының демографиялық дамуы туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asilbekov.KazResp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.303-307

каз.

 

330.41

 

436

Аюпов О., ГГУ, г. Гулистан

Независимый Узбекистан и Организация Объединенных Наций

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aypov.NezavUzb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.307-309

рус.

 

 

 

437

Әбдіқадырова Ж.Б., Әл-Фараби атындағы ҚҰУ, Алматы қ.

Мысырдың қазіргі кездегі әскери-стратегиялық потенциялы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdkadirova.Mysyr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.309-313

каз.

 

94(620) “1980/2006”

 

438

Байгунаков Д.С., ҚазҰПУ, Алматы қ.

Патшалық Ресей тұсындағы зерттеушілердің ғылыми ізденістері Қазақстан қола дәуірінің дерек көздері ретінде

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baygunakov.PatRes.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.313-317

каз.

 

94(574) “1716/1900”: 930.2

 

439

Башмачникова О.В., УКГНиОТ, г. Уральск

Из опыта работы по созданию и применению УМК по дисциплине “Основы философских знаний”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bashmahnikova.Opt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.317-320

рус.

 

377.031

 

440

Бердіғожин Л., “Болашақ” университеті, Қызылорда қ.

1920 жылдары алғашқы мұнайшы мамандарды дайындау тарихы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdigizin.1920.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.320-323

каз.

 

94(574) “1919/1930” :622.323

 

441

Бердіғожин Л., “Болашақ” университеті, Қызылорда қ.

Қазақстандық алғашқы мұнай өндірісі басшыларын дайындау тарихы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdigozin.KazMun.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.232-326

каз.

 

94(574) “1919/1930”: 622.323

 

442

Erbutaeva U., Bekturdiev Sh. Gulistan State University

USTRUSHANA IN ANCIENT AND MIDDLE AGES

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Erbutaeva.Ustrushana.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.326-328

ағылш.

 

94 (575,1)

 

443

Есимханова Н.И.,Акпарова А.И.,Арк ГПИ им. И. Алтынсарина г.Аркалык

Роль и значение историко-краеведческого музея в городе Аркалыке

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Esimhanova.RolZnah.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.328-332

рус.

 

351.85

 

444

Жакиенова А.А., ПГПИ, г. Павлодар

Женщина и ее роль в семье

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jakienova.Zensh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.332-334

рус.

 

316.423.6

 

445

Зокиржонов А., ТГТУ, г. Ташкент

О проблеме специфики восточной демократии

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zokirzonov.Prob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.334-337

рус.

 

321.17:297.17

 

446

Ибрагим И.Ә., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Түркістан өлкесіндегі ғылыми қоғамдар мен мекемелер(XIX ғасырдың ІІ жартысы мен XX ғасырдың басы)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibragim.Turks.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.337-340

каз.

 

94(574) “1860/1917”

 

447

Исроилов М., Отаев У., ГГУ, г. Гулистан

К анализу достоверности исторических событий в капитальном труде Геродота “история”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isroilov.Anlz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.340-343

рус.

 

930.23

 

448

Калиева З.С. Областная специализированная школа –интернат для одаренных детей г.Кокшетау

Теоретические основы применения компьютерной технологии в процессе обучения истории

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalieva.TeorOsn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.343-348

рус.

 

372.893

 

449

Кенжаев Ш., Мавлянов У., ГГУ. г. Гулистан

К проблеме методики изучения курса культурологии в высших учебных заведениях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kenjaev.ProbMetd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.348-349

рус.

 

37.013.43

 

450

Козлова Л.И., Толубаева Қ.Қ., Д.Серікбаева атындағы ШҚМТУ, Өскемен қ.

Түсінік деген не ?

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kozlova.Tusnk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.349-352

каз.

 

165.24

 

451

Козлова Л.И., Толубаева Қ.Қ., Д.Серікбаева атындағы ШҚМТУ, Өскемен қ.

Иммануил Кант “Таза ақыл –ойдың жалпы міндеті”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kozlova.Imman.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.352-355

каз.

 

161.12:19

 

452

Мавлянов У., ГГУ, г.Гулистан

Жизнь и творчестао Али Сафи и его наследие

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mavlynov.Zhizn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.355-357

рус.

 

94( 575.1)

 

453

Мамраймов С.Д.

Қазақтың тарихи тұлғаларының зерттелу тарихынан

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamraimov.KazTar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.357-361

каз.

 

94(574)

 

454

Махаева А.Ш., Әл-Фараби атындағы , ҚҰУ, Алматы қ.

Патшалық Ресейдің әскери - отаршылдық ұстанымы және оның қазақ-қырғыз қарым - қатынасына ықпалы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mahaeva.PatRes.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.361-368

каз.

 

94(574)

 

455

Обезьянов А.Н., УКГНиОТ, г. Уральськ

Поликультурное образование учащихся – веление времени

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Obezynov.Polit.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.368-370

рус.

 

377.031

 

456

Оспанова Ж.Б., КГТУ, г.Караганда

Особенности использования дактилоскопии в раскрытии и расследовании преступлений

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ospanova.Osob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.370-373

рус.

 

343.982.3

 

457

Орынбаева Г.Қ.,А.Ясауи атындағы ХҚТУ , Түркістан қ.

“Түркістан жинағы” ХІХ ғасырдың ІІ жартысы ХХ ғасырдың бас кезіндегі Қазақстан тарихын зерттеуде құнды дерек

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ornbaeva.Turk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.373-377

каз.

 

930.23

 

458

Орынбаева Г.У.

C.Е. Толыбеков - преподаватель и директор КазПИ(1932-1941)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ornbaeva.Tolybekov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.377-379

рус.

 

94(574)

 

459

Орынбаева Г.У.

Молодые годы С.Е. Толыбекова

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ornbaeva.Mold.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.379-381

рус.

 

94 (574)

 

460

Рүстемов С.К., тарих және этнология институты., Алматы қ

1916 жылғы көтеріліс және Жетісудағы босқыншылық

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rustemov.1916.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.381-388

каз.

 

94(574) “1860/1917”

 

461

Сахов Б. М.

Основные задачи комплексно-криминологияеских мер на современном этапе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sahov.OsnZad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

c.388-390

рус.

 

343.9.018.3

 

462

Сахов Б. М.

Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтудің құқықтық реттелуі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sahov.Sybalas.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

c.390-394

каз.

 

328.185

 

463

Сариева К.К., ИИиЭ им. Ч.Ч. Валиханова, г.Алматы

Расселение оралман в Карагандинской области

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sarieva.Rass.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.394-397

рус.

 

325.111

 

464

Сырбаева А.А.

Түрік қағанатының шығыс саясаты

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Syrbaeva.Tyrik.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.397-399

каз.

 

94(574) “552/756”

 

465

Сырбаева А.А.

Түрік қағанатындағы ішкі саяси өзгерістер мен қайшылықтар

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Syrbaeva.TyrkKagant.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.399-403

каз.

 

94(574) “552/756”

 

466

Токмурзаев Б.С.

Оңтүстік Қазақстан халқының Қоқан хандығы үстемдігіне қарсы күресі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tokmurzaev.OntKaz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.403-407

каз.

 

94(574) “1750/1868”

 

467

Тілеуова Н. Ж., М.Әуезов атындағы ОҚМУ , Шымкент қ.

Қазақстан – Ресей: Ұлы көрші, берік достық

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tleuova.KazRes.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.407-410

каз.

 

327:94(574) “1594/2008”

 

468

Тилавов Ф., Мирзалиев У., ГГУ, г.Гулистан

Этногенез и расселение тюркоязычных народов в среднеазиатском междуречье в древности и средневековье

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tilavov.Etnogenz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.410-411

рус.

 

94(574): “700 до.н.э/800н.э”

 

469

Tuychibaev B. Gulistan State University

Ustrushana`s sities and districts

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tuychbaev.Ustr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.411-412

ағылш.

 

94 (575,1)

 

470

Урақов Б., Каримова М.

Қазақ руларындағы тамғалар және олардың классификациясы мен мән-мазмұны туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Urakov.KazRu.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.412-414

каз.

 

930.271

 

471

Усмонов Б., Юсупов Ш., ГГУ, г.Гулистан

Методологические проблемы социального познания

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Usmonov.Metdlg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.414-417

рус.

 

316.614:1650

 

472

Хайруллина Р.Х ., ОГМСТК, Орал қ.

Тарих пәнін сыни тұрғыдан ойлау технологиясы арқылы оқыту

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hayrulina.Tar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.417-420

каз.

 

377.031

 

473

Августанович Т. С.

Развитие средств дистанционного обучения в мире

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Avgustanovih.Razv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.420-422

рус.

 

371.31

 

474

Алимова А.Ш.

Музыка мамандарын даярлауда қазіргі заман талабына сай оқыту мен тәрбиелеудің кейбір мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alimova.Muz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.422-425

каз.

 

371.13

 

475

Ахтанова С.К., Х ГТУ, Шымкент қ.

Ұлттық дүниетанымды саз өнері арқылы қалыптастыру мәселесі туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahtanova.Ultt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.425-428

каз.

 

37.035.6

 

476

Әбілбашаров Е.О.

Халық музыкалық шығармашылығы – студенттердің жалпы мәдениетін қалыптастыру құралдарының бірі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ablbasharov.Halk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.428-431

каз.

 

378.147

 

477

Байбаланова М. А.

Жаңа ғасыр жастарының музыкалық тәрбиесінің ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baybalanova.JGasr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.431-435

каз.

 

37.012

 

478

Барболова Г.Ж.

Музыка сабағында дәстүрлі емес әдістерді пайдалану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Barbolova.Muz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.435-437

каз.

 

371.31

 

479

Бөрі Иса

Мектепте халық аспаптар оркестрін жүргізудің жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/BIsa.Mektp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.437-439

каз.

 

372.878

 

480

Бөрі Иса

Мектеп оқушылар арасындағы күй сайыстың дәріптелуі және оның келешек өнерге тигізер әсері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/BIsa.MektpOk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.439-443

каз.

 

372. 878

 

481

Дәрменшеева А.А.

Жаңа ақпараттық технологияларды жалпы білім беру жүйесінде пайдаланудың кейбір ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Darmenshieva.JAkpr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.443-446

каз.

 

37.012

 

482

Ділдәбекова Р.К.

Музыкалық білім мамандығының жеке сабақтарын кредиттік технология бойынша оқытудың жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dildabekova.Muz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.446-449

каз.

 

37.311.1

 

483

Жолдыбаева Қ.М.

Жастарѓа музыкалыќ тєрбие беру арќылы ±лттыќ санасын ќалыптастыру

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Joldbaeva.Jastr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.449-451

каз.

 

37. 035 6

 

484

Ибрагим Қ.Ә., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Мектеп оқушыларының патриоттық сезімін қалыптастыруда қазақ халық музыкасының атқаратын рөлі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibragim.Mektp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.451-454

каз.

 

37.035.6

 

485

Мұсахметова Ж.Ә

Хореография негіздері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musahnetova.Horeogr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.454-4557

каз.

 

792.53

 

486

Сейдулла Г.Д., ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент

Пути повышения позновательной активности учащихся на уроках музыки

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seidula.PutPov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.457-460

рус.

 

372.878

 

487

Сейілбекова Ү.К.

Болашақ музыка мұғалімдерінің педагогикалық мәдениетін қалыптастыруда ақпараттық технологиялардан пайдалану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seilbekova.BolshMuz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.460-462

каз.

 

378.147

 

488

Сейілбекова Ү.К.

Ақпараттық оқыту технологияларын пайдалану арқылы, студенттердің педагогикалық қарым-қатынас мәдениеттін қалыптастыру

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Selbekova.Akpr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.462-464

каз.

 

378.147

 

489

Сейілбекова Ү.К.

Отбасылық тәрбиеде тұрмыс-салт әндерінің қолданылуы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Selbekova.Otbs.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.464-467

каз.

 

372.848:37.018.1

 

490

Болысбаев Д. С.

Ұлттық дәстүрлі өнердегі ою-өрнектің табиғаты мен наным-сенім көріністері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bolisbaev.UltDastr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.467-471

каз.

 

7.048.3

 

491

Дуйсенбиева Г.А.,Мінетаева Г.О.

Бейнелеу өнері пәнінде дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді пайдалану тиімділігі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Duisenbieva.Bein.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.471-473

каз.

 

373.67

 

492

Курбаналиев Б. У.

Методика занятий по изобразительному искусству в начальных классах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanaliev.MetdZan.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.473-476

рус.

 

373.67

 

493

Курбаналиев Б. У.

Халықтық қолөнер арқылы мектеп оқушыларының отбасы тәрбиесін ұйымдастырудың негізі – қазақ отбасының дәстүрлі тәрбиесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanaliev.Halk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.476-479

каз.

 

37.036.5

 

494

Садыкова Ж.А.

Образные представления становятся основой фантазий и вымысла

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sadikova.Obraz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.479-480

рус.

 

72.012

 

495

Сапарбаева Ұ.Ә.

Бейнелеу өнері сабағында оқушыларға елестету арқылы сурет салдыру жолдары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparbaeva.Bein.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.480-483

каз.

 

373.67:37.012

 

496

Сапарбаева Ұ.Ә.

Бейнелеу өнері сабағында оқушыларды шығармашылыққа баулудың әдіс-тәсілдері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparbaeva.BeinOnr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.483-486

каз.

 

373.67

 

497

Сенгирбаева З.Ж., М. О. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Ұлттық болмыс мәдениеті

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sengirbaeva.Ult.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.486-489

каз.

 

7.011.2:008

 

498

Асмолова Л.А., ВКГТУ им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск

Совершенствование физкультурного образования на основе реализации современных тенденций развития высшей школы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asmolova.Sover.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.489-493

рус.

 

378.147

 

499

Ахметов Ж.С.

Күш қуатты жетілдіру жолдары мен күш қуаттың табиғи көздері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ahmetov.Kush.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.493-495

каз.

 

796.894.2

 

500

Бобырева М.М., ЗКГМА им. М Оспанова, г.Уральск

Состояние проблемы совершенствования физической культуры студентов медицинских вузов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bobyreva.Sost.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.495-499

рус.

 

37.037:378.147

 

501

Виленский М.Я., МПГУ, г.Москва

Гуманитаризация образования по физической культуре в высшей школе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Vilensky.Guman.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.499-502

рус.

 

378.147

 

502

Құлназаров А.Қ., Есіркепов Ж.М, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда қ.

Мектеп бағдарламасындағы жаттығулар арқылы оқушылардың дене қабілеттерін дамыту әдістемесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kulnazarov.Mektp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.502-505

каз.

 

 

 

503

Лесбекова С.Б., Лакомкина И.В., ЮКГУ им.М.Ауезова, г.Шымкент

Методические предпосылки развития оздоровительно- двигательной деятельности студентов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Lesbekova.Metd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.505-508

рус.

 

37.037

 

504

Ливча О.А., Шепелева Е.Б., Лазарева З.Н., ВКГТУ им. Д.Серикбаева

Воздействие Фитнес-йоги на формирование личностной потребности к физическому и духовному совершенствованию

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Livha.Vozd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.508-513

рус.

 

37.037

 

505

Масалова О.Ю., МПГУ. г. Москва

Детерминанты педагогической категории “Здоровье”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Masalova.Determ.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.513-517

рус.

 

37.037.1

 

506

Мырзабек Л.А.

Технология применения дополнительных упражнений на этапе становления спортивного мастерства

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrzabek.Tehn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.517-519

рус.

 

796.894.2

 

507

Передельский А.А., РГУФКСиТ, г. Москва

Философия и спорт: Примеры интерпритации философского знания спортивной педагогике

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Peredelsky.Filos.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.519-521

рус.

 

128:37.013.8

 

508

Оралбеков А.С.

Тұлғаны жан – жақты дамытуда дене тәрбиесінің мәні

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Oralbekov.Tulgan.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.521-524

каз.

 

37.037.1

 

509

Серманизов С. З.

Волейбол ойынының шығуы және даму тарихы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sermanizov.Voleib.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.524-526

каз.

 

796.325

 

510

Төребеков Б.А.

Мектеп жасына дейінгілердің дене тәрбиесінің мәні мен ерекшеліктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Torebekov.Mektp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.526-527

каз.

 

372.363

 

511

Тютебаев Б.Х., КГУ., им. Коркыт Ата г. Кызылорда

Научно-обоснованные знания о механизмах выполнения соревновательных упражнений, как важный фактор, учитываемый в процессе обучения и совершенствования техники тяжелоатлетических упражнений

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tytebaev.Nauh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.527-530

рус.

 

796.894.2

 

512

Уанбаев Е.Қ., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ

Аудандарда спорт жұмыстарын ұйымдастырудағы “Жігер” спорттық қоғамдық бірлестігін құрудың маңызы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Uanbaev.Audan.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.530-531

каз.

 

796.03

 

513

Айдос Е.Ж., Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы қ.

Математиканы оқытудың реформаға байланысты проблемалары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aydos.Metem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.11-14

каз.

 

372.851

 

514

Абдукаримов А., ТГАИ, г.Ташкент

Квазистатическая реакция наследственно- деформируемых систем на случайные возмущения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdukarimov.Kqzy.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.14-19

рус.

 

621.75

 

515

Азамов А., Ахмедов О.С., ИМ и ИТ АН РУз, г. Ташкент

Применение метода Рунге-Кутта к анализу устойчивости замктуной траекроии одной нелинейной системы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Azamov.PriMetRung.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.19-21

рус.

 

532.529

 

516

Азимов Ж.Б., Жумакулов Х.К., ИМ и ИТ АН РУз, г. Ташкент

Об асиптотикен вероятности продолжения ветвящихся процессов и иммиграцией зависящей от состояния

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Azimov.Asipt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.21-23

рус.

 

325.14

 

517

Азимов Ж.Б., Жумакулов Х.К., ИМ и ИТ АН РУз, г. Ташкент

Предельная теорема для ветвящихся случайных процессов с взаимодействием и иммиграцией частиц

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Azimov.Pred.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.23-25

рус.

 

325.14

 

518

Алтынбеков Ш., Ниязымбетов А.Д., Белес А., Құрмыш Е., Бекболатова С.

Фильтрациялық консолидация теориясының осесимметриялық есебін бастапқы градиент әдісінде шешу

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Altynbekov.Filtr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.25-29

рус.

 

532.521

 

519

Аманов Д., Джураев Н., Эшматов Б.Э., ИМ и ИТ АН РУз

Вольтерровость краевой задачи для бикалорического уравнения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Amanov.Volter.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.29-33

рус.

 

517.95

 

520

Аманов Д., ИМ и ИТ АН РУз

Краевая задача для смешанно – параболического уравнения четвертого порядка с дробными производными

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Amanov.KraevZad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.33-37

рус.

 

517.95

 

521

Аманбаев Т.Р., Нурмагамбетов Б., ЮКГУ им М.Ауезова, г.Шымкент

Течение за нестационарной ударной волной, скользящей над двухфазным слоем частиц

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Amanbaev.Tehen.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.37-40

рус.

 

532.529

 

522

Байжуманов А.А., Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ, Шымкент қ.

Күрделі конъюнкциялар үшін жалпыланған жұтылу критериі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bajumanov.KurdKonj.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.40-42

каз.

 

338.26

 

523

Баканов Г.Б., Жоламанова Р.М., Мыңбаева Л.Б., КГУ им. Коркыт Ата, г. Кызылорда

Оценка устойчивости дискретных аналогов задач интегральной геометрий

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bakanov.Ozenk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.42-44

рус.

 

389.17

 

524

Балтаева У.И., НУУ им. М.Улугбека, г. Ташкент

Задача Геллерстедта для уравнения третьего порядка с нагруженным параболо-гиперболическим оператором

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baltaeva.ZadGeller.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.44-48

рус.

 

517.95

 

525

Бердышев А.С., Каримов Э.Т.

Нелокальные задачи со специальными условиями склеивания для параболо-гиперболических уравнений

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdyshev.Nelokal.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.48-55

рус.

 

517.95

 

526

Berdyshev A.S., Kadirkulov B.

The Samarskii’s problem for a heat conduction equation of the fractional order

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdyshev.Samars.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.55-61

ағылш.

 

517.95

 

527

Бобомуродов У.Э., ТГУ, г. Термез

Задача Бицадзе-Самарского для гипербола-параболического уравнения с сингулярным коэффициентом

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bobomuradov.ZadBizadze.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.61-66

рус.

 

517. 956

 

528

Гаймназаров Г., ГГУ, г. Гулистан

Некоторые свойства усердный модуль гладкости функций дробного порядка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Gaymnazarov.NekSv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.66-68

рус.

 

517.95

 

529

Джумабаев Х.Р., Сейтимбетов М.А., Халтурсунов Э.Б., Қасымов О.,ТАСИ, г. Ташкент

Оптимизация некоторых сетей учреждений, предприятий и сооружения обслуживания

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djumabaeva.Optim.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.68-71

рус.

 

372.851

 

530

Дремова Н.В., Жанабаев Ж.Д., Мавлянов Т.М., ТИТ и ЛП, г. Ташкент

Определение напряженно-деформированного состояния и динамических характеристик Бердо Батанного механизма

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dremova.Opred.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.71-73

рус.

 

678.01:539.42

 

531

Жанабаев Ж.Д., Мавлянов Т.М., Насретдинов С.С., Абдиева Г.Б.

Моделирование процессов деформирования композитов на примере текстильных материалов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Janabaev.Model.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.73-76

рус.

 

678.01:539.42

 

532

Жолдасов С. А.

Моделирование динамики плоских механизмов высоких классов с упругими звеньями и трениями в кинематических парах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Joldasov.Model.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.76-80

рус.

 

621.01; 539.3; 539.62

 

533

Жолдасов С. А.

Упругое динамическое напряженно-деформированное состояние плоских и пространственных МВК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Joldasov.UprugDin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.80-82

рус.

 

621.01; 539.3; 539.62

 

534

Жумадилова Ж.Б., КАГУ им. С.Сейфуллина, г. Астана

Абсолютная стабилизация движение на конечном отрезке времени нелинейной системы управления

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jumadilova.Absol.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.82-83

рус.

 

539.62

 

535

Заитов А.А., ТГПУ, Тожиев И.И., ИМ и ИТ АН РУз., г. Ташкент

Об идемпотентных вероятностных мерах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zaitov.Idempot.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.83-86

рус.

 

515.12

 

536

Зикиров О.С., Холиков Д.К., НУУ им. М.Улугбека г. Ташкент

Об одной нелокальной задаче для нагруженного уравнеия третьего порядка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zikirov.NelokZad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.86-90

рус.

 

517.95

 

537

Исломов Б.И., Абдуллаев О.Х., ТГПУ им.Низами, НУУ им.М.Улугбека, г.Ташкент

О нелокальной задаче для вырождающегося уравнения гиперболического типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Islomov.NelokZad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.90-92

рус.

 

517.95

 

538

Иманбаев Н.С., Садыбеков М.А., ШИ МКТУ им. Х.А.Ясауи, г.Шымкент

Базисность систем, связанных с нагруженными дифференциальными уравнениями

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Imanbaev.Bazis.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.92-94

рус.

 

517.95

 

539

Имомов А.А., КИЭГУ, г. Карши

Об одной модели ветвящихся процессов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Imomov.OdnMod.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.94-99

рус.

 

519.21

 

540

Касымов Е.А., КазНТУ им. К.И.Сатпаева, г. Алматы

Новое доказательство квадратурной формулы открытого типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kasimov.NovDok.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.99-103

рус.

 

372.851

 

541

Каландаров А.А., Каландаров А., ГГУ, г. Гулистан

Использование компьютеров при решении граничных задач

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalandarov.Ispolz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.103-106

рус.

 

372.851

 

542

Калиев Б.К., Муханбеткали А., КГУ им. Коркыт Ата, г. Кызылорда

Дискретные математические модели нелинейных трансформаторов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kaliev.Diskrt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.106-110

рус.

 

517.95

 

543

Калимбетов Б.Т., Хабибулаев Ж.О., ЮКГУ им. М.Ауезова, ШИ МКТУ им Х.А.Ясауи

О нормальной разрешимости сингулярно возмущенной дифференциальной системи с нестабильным спектром

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kalimbetov.NormRazr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.110-114

рус.

 

517.95

 

544

Косалбаева М.Д.

Об аналоге задачи Трикоми со специальным условием склеивания для параболо-гиперболического уравнения с двумя линиями изменения типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kosalbaeva.Analg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.114-117

рус.

 

517.95

 

545

Косимов Ш.Г., Атаев Ш.К., НУУ им. М.Улугбека, г.Ташкент

О равномерной сходимости кратных негармонических рядов Фурье в класах Соболева-Лиувилля и Бесова

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kosimov.Ravnmer.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.117-123

рус.

 

517.984.5

 

546

Косбергенова М.С., НУУ им. М.Улугбека, г.Ташкент

О существенной самосопряженности оператора Шредингера с сильно сингулярным потенциалом

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kosbergenova.Sush.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.123-124

рус.

 

517.98

 

547

Кучкаров А.Ш., ИМ и ИТ АН РУз., г.Ташкент

Обобщенная игра Р.Радо “Лев и Человек” в римановом многообразии

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kuhkarov.Obobsh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.124-129

рус.

 

372.851

 

548

Қыстаубаев Ш.

Математиканы оқытуда пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың мүмкіндіктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kystaubaev.Matem.doc+E901

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.129-132

каз.

 

372.851

 

549

Мадияров Н.К., Изтаев Ж.Д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Геометриялық фигураларды кескіндеудегі әдістемелік мәселелер

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madiyrov.Geom.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.132-138

каз.

 

351.851

 

550

Мамадалиев Н.К., Эшонкулов Ж., НУУ, г. Ташкент

Задача Геллерстедта сильно выражающегося уравнения параболо-гиперболического типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mamadaliev.ZadGeller.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.138-140

рус.

 

517. 95

 

551

Мирсабуров М., Карасакалов Р., ТГУ, г. Термез

Существование решения второй обобщенной задачи Франкля для уравнения Чаплыгина с сингулярным коэффициентом

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirsaburov.SushRes.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.140-145

рус.

 

517. 956

 

552

Мирсабуров М., Мирсабурова Г.М., ТГУ, г.Термез

Задача с локальными и нелокальными краевыми условиями на характеристиках для одного класса уравнений смешанного типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirsaburov.ZadLok.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.145-150

рус.

 

517. 956

 

553

Мирсабуров М., Чориева С., ТГУ, г. Термез

Об одном интегральном уравнение со слабой особенностью в двух подвижных точках

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirsaburov.ObodnIngr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.150-154

рус.

 

517. 956

 

554

Мирзахмедов М.А., ТЭУ гимназиясы, Ташкент қ., Жаңабаев Ж.Д

Оқытудың жаңа педагогикалық технологиялары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirzahmedov.OktdPed.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.154-156

каз.

 

372.851

 

555

Муминов М.С., Солиев Ш.Т., ИМ и ИТ АН РУз, г. Ташкент

О вероятности хвоста максимума Гауссовского поля

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Muminov.Veroyt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.156-159

рус.

 

517.946

 

556

Muratbekov M., Serikbayev Zh.,

About solutions, properties of one of differentiation operators with operational coefficient

http://89.218.153.154/CDO/Mak/MuratbekovAbSolut.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.159-169

ағылш.

 

517.95

 

557

Нарзиева О.Х.

Об одной краевой задаче для уравнения смешанного типа с дробной производной

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Narzieva.Kray.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.169-171

рус.

 

517.95

 

558

Нысанов Е.А., ЮКГУ им. М.Ауезова, Ержанов Н.Е., МКТУ им. Х.А.Ясави

Моделирование и решение задачи рационального использования оросительной воды в системе открытый канал - пористая среда

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nysanov.Model.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.171-176

рус.

 

517.927

 

559

Оңалбекова А.Т.

Бөлшек ретті дербес туындылы толқын теңдеуі үшін шеттік есеп

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Onalbekova.Bolshek.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.176-178

каз.

 

517.95

 

560

Примкулов Ш., Алипбаев Т.

Исследования вероятностных состояний передающей системы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Primkulov.Issled.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.178-181

рус.

 

330.832

 

561

Рахимов Д.Г., ТФИ, г. Ташкент

О совместном спектре конечного некоммутативного набора оператор-функций

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahimov.Sovmes.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.181-185

рус.

 

517.946

 

562

Рахымбек Д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ.

Математика мұғалімінің кәсіптік дайындығының кейбір өзекті мәселелері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahimbek.Metem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.185-191

каз.

 

372.851

 

563

Рахматуллаева Н.А., ИМ и ИТ АН РУз, г. Ташкент

Об аналоге задачи Трикоми для параболо-гиперболического уравнения с тремя линиями изменения типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rahmatullaeva.Anlz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.191-194

рус.

 

517.95

 

564

Рузиев Ж.Э., ТГПУ им.Низами, г.Ташкент

Представления и *-автоморфизмы C-алгебр над кольцомизмеримых функций

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ruziev.Predstv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.194-198

рус.

 

517.98

 

565

Рузиев М.Х., ИМ и ИТ АНРУз, г.Ташкент

Задача с нелокальными краевыми условиями для уравнения смешанного типа с сингулярным коэффициентом в неограниченной области

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rusiev.ZadNelok.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.198-201

рус.

 

517.956

 

566

Садыбеков М.А., Сарсенби А.М., ЮКГУ, г. Шымкент

О правильном аналоге Жордановой канонической формы матриц в случае линейных операторов в Гильбертовом пространстве

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sadybekov.Prav.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.201-206

рус.

 

517.927.25

 

567

Сайдаматов Э.М., НУУ им. М.Улугбека, г.Ташкент

О разрешимости задачи Коши для дифференциально-операторного уравнения дробного порядка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saydamatov.Razresh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.206-209

рус.

 

517.95

 

568

Салахидинов М.С., Хасанов А., ТГПУ им. Низами, г.Ташкент

К теории выраждающихся эллиптических уравнений второго порядка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Salahidinov.TeorV.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.209-214

рус.

 

517.956.22

 

569

Саулебаев Б.А.

Бөлшек туындылы жылу өткізгіштік теңдеуі үшін локалды емес есеп туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saulebaev.Bolshek.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.214-216

каз.

 

517.95

 

570

Сатыбалдиев О.С., Акимжанов Ш.А.

Болашақ мұғалімдердің математикалық және әдістемелік дайындықтарындағы дифференциалдық теңдеулердің алатын орны мен маңызы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Satybaldiev.Bolash.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.216-222

каз.

 

517.95

 

571

Сейлова З.Т.

Математикадан тестілік тапсырмаларды дайындау әдістемесі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seylova.Matem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.222-227

каз.

 

372.851

 

572

Серикбаев А.У., Наметкулова Р.Ж.

Обратная задача потенциала Кеплера

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikbaev.ObrZad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.227-231

рус.

 

517.946

 

573

Сембиев О.З., Акжигитова М.К., Жукабаева Т.К.

Инновационные оброзовательные технологии в системе высшего профессионального оброзования

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sembiev.Innv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.231-233

рус.

 

372.851

 

574

 

Внедрение технологии самостоятельной работы студентов в процессе аудиторной работы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.233-235

рус.

 

 

 

575

Сембиев О.З., Жукабаева Т.К., Акжигитова М.К.

Внедрение технологии самостоятельной работы студентовв процессе аудиторной работы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sembiev.Vnedr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.235-237

каз.

 

378.662

 

576

Серікбаева В.Е., Қайыңбаева Л.С.

Математиканың қоршаған байланыстары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikbaeva.Matem.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.237-241

каз.

 

372.851

 

577

Старцев А.Н., Мирзаев Т.С.

О новом подходе к оценке параметров процесса двумерной авторегрессии в критическом случае

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Starzev.Nov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.241-243

рус.

 

330.42

 

578

Sharipov O.Sh., IM and IT, Uzbek Academy of Sciences, s.Toshkent

Laws of the iterated logarithm for autoregressive processes in banach spase

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sharipov.Laws.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.243-247

ағылш.

 

517.95

 

579

Турметов Б.Х., Ильясова М.Т., МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан

О гладкости решения одной краевой задачи в класах Никольского

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turmetov.Glad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.247-248

рус.

 

517.95

 

580

Турметов Б.Х., Ильясова М.Т., МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан

О функции Грина одной краевой задачи с граничным оператором высокого порядка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turmetov.FunGrin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.248-250

рус.

 

517.95

 

581

Турметов Б.Х., Ильясова М.Т., МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Туркестан

О разрешимости одной краевой задаче для эллиптического уравнения четвертого порядка

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turmetov.Razr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.250-255

рус.

 

517.95

 

582

Тожибоев И.Т., ИМ и ИТ, г.Ташкент

Собственные числа и собственные функции одной внутренне-краевой задачи для уравнения Лаврентьева-Бицадзе с негладкой линией изменения типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tojiboev.Sobs.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.255-259

рус.

 

517.95

 

583

Тыныбекова С.Д., ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск

Проблемно-ориентированные технологии обучения математике студентов технических вузов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tinisbekova.Problm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.259-264

рус.

 

378.147.3

 

584

Уалиева Н.Т., СКГУ, им. М.Козыбаева, г. Петропавловск

Возможности нормативной базы курса математики в начальной школе для организации дифференцированной самостоятельной работы младщих школьников

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ualieva.Vozm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.264-266

рус.

 

372.851

 

585

Халилов К.С.,НУУ им.М.Улугбека, г. Ташкент

Об одной нелокальной задаче для уравнения гиперболического типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Halilov.Nelok.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.266-272

рус.

 

517.956

 

586

Хайрулин Е.М., Сейткулова Ж.Н., КазНТУ им. К.И.Сатпаева, г.Алматы

Об условиях сопряжения линейного параболического интегро-дифференциального уравнения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hayrulin.Uslv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.272-273

рус.

 

517.95

 

587

Хамдамов З.Н., ИМ и ИТ АНРУз, г. Ташкент

О решении задач с применением проективной двойственности

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hamdamov.ReshZad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.273-274

рус.

 

517.95

 

588

Хашимов А.Р., Матназаров Ж.Ш., ТФИ, г.Ташкент

К теории потенциалов нестационарного уравнения третьего порядка составного типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hashimov.TeorPotenz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.274-275

рус.

 

517.95

 

589

Эшматов Б., КИЭИ, г.Карши

О задаче с наклонной производной в области с отходом от характеристики для смешанного параболо-гиперболического уравнения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Eshmatov.Zad.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.276-277

рус.

 

517.956

 

590

Абдуллаев А., Рахматов О., ГГУ, г. Гулистан

Расчет коэффициента теплообмена на внутренней поверхности пленочного светопрозрачного ограждения

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdulaev.Rasz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.277-280

рус.

 

536.33

 

591

Мукашев К., АГПУ им.Абая, г.Алматы, Алипбаев Т.Н., Ходжахмедов Э.Х.Касымбеков Д.Н., Суинбаев Т.А.

Исследование влияния радиацонного облучения на электрофизические свойства кремния

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mukashev.Issled.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.280-284

рус.

 

537. 31

 

592

Аманбаев Т.Р., Нысанов Р.Е. ЮКГУ им.М.Ауезова, г. Шымкент

Ползущее течение вязкой несжимаемой жидкости внутри конуса с малым углом полураствора

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Amanbaev.Polz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.284-286

рус.

 

352. 51

 

593

Аюпов К.С., Зикриллаев Н.Ф., Бобонов Д.Т., Нсанбаев М.Т., Кадырова Ф.А.

Некоторые особенности автоколебаний в кремнии, компенсированном селеном

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aypov.NekOsb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.286-288

рус.

 

537.31

 

594

Аюпов К.С., Рахмонов Б.Р., Мавланов Г.Х., Исамов С.Б., Ерижепов М., Нсанбаев М.

Особенности остаточной проводимости в кремнии с нанокластерами примесных атомов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aypov.OsbOstat.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.288-290

рус.

 

537.31

 

595

Аяшева Е.С., Ходжахмедов Э.Х., Суинбаев Т.А., Налибаев Д.

Микроэлектроника – физика пәнін оқыту жүйесінде

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aysheva.Mikr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.290-294

рус.

 

378.147

 

596

Аяшева Е.С., Ходжахмедов Э.Х., Қасымбеков Д., Алтыбаева Г.

Студенттердің білім сапасын бақылаудағы тест түрлері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aysheva.Stud.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.294-296

каз.

 

378.147

 

597

Бахадирханов М.К., Беруний атындағы ТГТУ, Ташкент қ., Аяшева Е.С., Ходжахмедов Э.

Микро және наноэлектроника

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bahadirhanov.Mikr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.296-300

рус.

 

535. 23

 

598

Бахадирханов М.К., Абдурахманов Б.А, Илиев Х., Тачилин С.А., Ковешников С., ТГТУ им.Беруни ,г.Ташкент

Повышение эффективности солнечных элементов на основе кремня с наноструктурами

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baharidhanov.Pov.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.300-302

рус.

 

535. 23

 

599

Бахадирханов М.К., Мавланов Г., Исомов С., Аюпов К.С., Сатторов О.

Магнитосопротивления кремния с нанокластерами атомов марганца

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bahadirhanov.Magn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.302-304

рус.

 

537.31

 

600

Бекмирзаев Р.Н., Маматкулов К.З., Каттабеков Р.Р. ДГПИ, г. Джизак

Альфа и бета-частицы, гамма излученияе, методы регистрации ионизирующих излучений

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bekmirzaev.Alf.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.304-307

рус.

 

539.12

 

601

Валиев С., Насриддинов С.,Хонбобаева А.,Исмаилов К., Алламбергенов А.

Влияние Y-облучения на параметры термодатчиков легированных никелем, серой и маргенцем

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Valiev.Vliyn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.307-308

рус.

 

539.12

 

602

Егембердиева С.Ш., Кушкимбаева Б.Ж., ТарГПИ, г.Тараз

Фотолюминесценция сильнолегированных кристаллов антимонида индия n-типа

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Egemberdieva.Fotolum.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.308-313

рус.

 

537.31

 

603

Жайсаңбаев Т.Р., Өтетілеу А.Ө., Қоркыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда қ.

Оқыту процесінде модельдер мен модельдік түсініктерді пайдалану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jasanbaev.Okt.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.313-315

каз.

 

378.47

 

604

Зикриллаев Н.Ф., Валив С.А., Насриддинов С.С., Рашидов А., ТГТУ им.Беруни

Разработка и создания прибора для дистанционного управления температурой сельхозпродуктов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zikrilaev.Razrb.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.315-319

рус.

 

681.24

 

605

Исаханов З.А., Рузибаева М.К., Назаркулова К., Институт Электроники АН РУз

Исследование спектра ХПЭ электронов, рассеянных поверхностью поли-и монокристаллов благородных металлов (Ag, Cu)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isahanov.Issled.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.319-321

рус.

 

548.73

 

606

Илиев Х.М., Илхомжонов Н., Мавлонов Г.Х., Исамов С.Б., Ерижепов М., ТГТУ им.Беруни

Аномально-высокая примесная фотопроводимость в кремнии с наноразмерными структурами

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Iliev.Anomal.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.321-325

рус.

 

537.31

 

607

Курбанова У., Рахманов Б., Нигманходжаев С., Бердалиева Н. Е.

Создания принципально новых оригинальных демонстрационных пособий с латинский графикой для кабинетов физики и лабораторных помещений школ, колледжей и лицеев

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanova.Sozd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.325-327

рус.

 

372.853

 

608

Курбанова У.Х., Тачилин С.А., Ковешников С.В., Нигмонходжаев С., ТГТУ им.Беруни

Изучения структуры атома и ядра с помощью анимационного фильма

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanov.Izuh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.327-330

рус.

 

539.18

 

609

Насриддинова К.Р., Ражабов Н.З., Мансурова М. Ю.ТГПУ им.Низами, г. Ташкент

Особенности преподования физики элементарных частиц, с использованиям инновационных технологий

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nasredinov.Osob.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.330-333

рус.

 

378.147

 

610

Нормурадов М.Т., Ташатов А.К., Холиков Ю.Д., Мавлянов Б. КИЭИ, г.Карши

Сравнение параметров гетероэпитаксильных структур, полученных различными методами в условиях сверхвысокого вакуума

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Normuradov.Sravn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.333-337

рус.

 

537.31

 

611

Орифжонов С., Имамов Э.З.,Бердалиева Н.Е. ТГПУ, им.Низами, г.Ташкент

О дискретности электрических и магнитных полей

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Orifjonov.Dikr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.337-338

рус.

 

533.62

 

612

Пиримкулов Ш., Шайманова К.

О роли звезд типа U Gem в обогащении масс межзвездной среды

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Prmkulov.Rol.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.338-341

рус.

 

521.94

 

613

Умирзаков Б.Е., Ташмухамедова Д.А., Муродкобилов Д.М., Шералиев М.У.

Общие сведения о возможностях получения исскуственных наноматериялов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umirzakov.ObshSv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.341-346

рус.

 

548. 0:53

 

614

Умирзаков Б.Е., Ташмухамедова Д.А., Миржалилова М.А.,Умаров Н.Н.

Кристаллическая структура нанокристаллов и нанопленок силицидов металлов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umirzakov.Krist.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.346-349

рус.

 

548. 0:53

 

615

Эгамбердиев Б.Э., Маллаев А.С.,ТГТУ им. Беруни , г.Ташкент

Исследования глубинных профилей распределения примесей в кремний легированном ионами В и МП.

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Egamberdiev.Issld.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.349-353

рус.

 

537.31

 

616

Эгамбердиев Б.Э., Маллаев А.С., ТГТУ им. Беруни , г.Ташкент

Особенности профилей распределения концентрации Ni, Fe Co в кремнии связанные с дозой и энергией имплантирующих атомов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Egamberdiev.OsbProf.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.353-356

рус.

 

537.31

 

617

Асабаев О. М.

К вопросу представления знаний

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.Vopr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.356-358

рус.

 

004.82

 

618

Асабаев О. М., Акимишев Ғ., Сопбекова Н.

Модели вывода решения в продукционных знаниях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.Modl.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.358-364

рус.

 

004.82

 

619

Асабаев О.М., Исроилов Р.И., Рустамов Б.К.

Продукционная база знаний для мозгового инсульта

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.Produk.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.364-367

рус.

 

004.82:612.82

 

620

Джумабаев Х.Р., Сейтимбетов М.А.,Халтурсунов Э.Б., Касымов О., ТАСИ, г.Ташкент

Оптимизация некоторых сетей учреждений, предприятий и сооружения обслуживания

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Djumabaev.Optim.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.367-370

рус.

 

519.71

 

621

Қажиакпарова Ж.С., БҚИТУ, Орал қ.

Ақпарат қорғау және кодтау

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kajiakparova.Akp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.370-375

каз.

 

004.056.5

 

622

Каменских Л.В., Козлова Л.И., ВКГТУ им. Д.Серикбаева, г.Усть-Каменогорск

Использование современных технологий в преподавании технических дисциплин

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kamenskyh.Isp.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.375-377

рус.

 

378.147:62

 

623

Кукиев Ж.С., Анарбаев Ж.

К вопросу создания реляционный системы предметной области

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.Vopr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.377-382

рус.

 

004.652.4

 

624

Кукиев Д.С., Шпенглер С.А., Исманов Д.С.

ГИС – модель маркетингового управления

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.GIS.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.382-384

рус.

 

004.03 : 339.138

 

625

Кукиев Ж.С., Жасузакова М.

К вопросу оценки эффективности управления активными системами

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.VEfct.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.384-387

рус.

 

004.03

 

626

Мардиев Н., Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои, г. Ташкент

Модели и програмное обеспечение многокритериальной оценки проектов для ЛПР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mardiev.Mod.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.387-389

рус.

 

004.45

 

627

Мусаева Н.М., ТАСИ, г. Ташкент

Современные информационные технологии в сфере образования

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Musaeva.Sovr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.389-395

рус.

 

378.147

 

628

Рустамов Н.Т., Асабаев О. М.

Информационный метод выявление роли васкулита при мозговом инсульте

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rustamov.Inf.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.395-396

рус.

 

004 : 612.82

 

629

Темирбеков А.Н., МКТУ, г.Туркестан

К вопросу создания базы знаний для сложных объектов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbekov.VopSoz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.396-400

рус.

 

004.82

 

630

Темирбеков А.Н. , МКТУ,Туркестан., Анарбаев Ж.О.

Персональные семантические информационные системы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbekov.Pers.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.400-403

рус.

 

004.03

 

631

Тыныбекова С.Ж., ВКГТУ им.Серикбаева, г.Усть-Каменогорск

Методические основы применения математической логики в программировании и в общем курсе математики

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tnbekov.Metd.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.403-407

рус.

 

004.42 : 510.6

 

632

Шарипходжаева Ф., Мухитдинова Н. М., ТГПУ им. Низами, г. Ташкент

Применение возможностей M. Excel при вычисления определенных интегралов для круга

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shariphojaev.Prim.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.407-410

рус.

 

004.422.8

 

633

Аймаков О.А., Тлеуова З.Ш., Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, Көкшетау қ.

Органикалық химия курсы бойынша сутектік байланыс туралы ұғымды қалыптастыру

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aymakov.Organ.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.410-415

каз.

 

372.854

 

634

Асанов А., Мамешова С.А., Абдрасилова А.Қ.

Фумар қышқылымен акриламидтің негізінде алынған полиэлектролиттерді оқу үрдісіне енгізудің инновациялық әдісі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asanov.Fumar.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.415-419

каз.

 

378.147

 

635

Асанов А., Джетписбаева Г.Д., Мамешова. С.А., ТарМУ, Тараз қ.

Катиондарымен ерекшеленуші малейн қышқылы мен акриламидтен алынған полиэлектролит үлгілерінің кейбір қасиеттері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asanov.Kat.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.419-424

каз.

 

544.77

 

636

Асанов А., Абдрасилова А. Қ.,Асанов А. А. ТарМУ, Тараз қ.

Бентонит гидрозолы рН көрсеткішінің ПДМАЭМА*НСl полиэликтролитінің флокуляциялаушы қабілетіне әсері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asanov.Bent.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.424-430

каз.

 

544.77

 

637

Акбаров Х.И., Тиллаев Р.С., Сулейманова. Ф.Р.

Теоретический анализ взаимодействия в системе целлюлоза-вода

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Akbarov.Teor.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.430-432

рус.

 

544.77

 

638

Байдаулет И.О.,Керимбаева З.А.,Досыбаева Г. Н. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ,Шымкент қ.

Сапалы медициналық қызмет көрсетуде сапа менеджмент жүйесінің орны

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baydaulet.Sapl.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.432-438

каз.

 

006.015.5:61

 

639

Баешов А. Б.,Макашев. С..Н., МКТУ,г. Туркестан

Исследование ванадия при поляризации промышленным переменным током в кислых растворах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baeshov.Issld.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.438-439

рус.

 

541.13

 

640

Батькаев Ж.Я.

Научные исследования орошаемых почв Голодной степи

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Batkaev.Nauh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.439-441

рус.

 

631.82

 

641

Батькаев Ж.Я.

Влияние минерального питания и водного режима на физиологию хлопчатника

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Batkaev.Vln.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.441-443

рус.

 

631.82

 

642

Бекназаров Б.О., Дошманов Е.К., Нурмаганбетов Н.А.

Изучение полифенолоксидазной и пероксидазной активности при формирования и созревания волокна хлопчатника

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Beknazarov.Izuh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.443-449

рус.

 

631.82

 

643

Дуйсембеков Б.А., Исмухамбетов Ж.Д., ТОО НИИЗиКР

Биологическая эффективность нового отечественного биопрепарата “ Ақ көбелек с.п.” проотив хлопковой совки

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dyisembekov.Biolg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.449-454

рус.

 

632.786:632.937

 

644

Дуйсембеков Б.А.Исмухамбетов Ж.Д., ТОО НИИЗРИиКР

Состояние и перспективы развития биологического метода защиты хлопчатника от основных вредителей в Южном Казахстане

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Duisenbekov.Sost.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.454-457

рус.

 

633.511:632.937(574.5)

 

645

ДильмагамбетовС.Н., Алдангарова Р.С., Бисеналиева З.Т., ЕрмуханбетоваН.Д.

Активизации мыслительной деятельности студентов на заниятиях по химии

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dilmagambetov.Actv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.457-458

рус.

 

378.147

 

646

Еримова А.Ж., Дуйсебекова А.М., Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ,Түркістан қ,

Теллурдың оттекті қосылыстарының физико – химиялық қасиеттері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Erimova.Telur.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.458-461

каз.

 

548.3

 

647

Екимова Л. П., УКГНиОТ., г. Уральск

Применение инновационных технологий на уроках химии

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ekimova.Prm.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.461-463

рус.

 

372.854

 

648

Исабаева М.Б., Ибатаев Ж.А., Сатмбекова Д.К., ВКГУ, г.Усть-Каменогорск

Синтез и свойства некоторых N- монозамещенных тиомочевин

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Isabaeva.Sintz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.463-466

каз.

 

547.496.3

 

649

Жакипова Н.Б., Аймақов О.А., КМУ, Көкшетау қ.

Фосфорлы қышқыл эфирлері амидтерінің химиялық қасиеттерін зерттеу

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jakipova.Fosfr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.466-469

каз.

 

547.1

 

650

Зубова Н.М., Аймаков О.А., КГУ им.Ш.Уалиханова, г.Кокшетау

Исследование в области арилзамещенных азометинов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zubova.Issld.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.469-471

рус.

 

547.2

 

651

 

Прогнозирование изменения некоторых аналитических свойств 3(2-пиридилазо)-диоксипиридина при введении в его молекулу метильных групп

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraimov.Progn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.471-473

рус.

 

378.147

 

652

Каршибаев Ж.Х., ГГУ, г. Гулистан

О системе семенного размножения однолетних астроголов

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karshibaev.Syst.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.474-476

рус.

 

636.085

 

653

Кошкаров Р.А.

Интегрированная система защиты хлопчатника от хлопковой совки в Мактааральском районе

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.Integr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.476-478

рус.

 

633.51

 

654

Кукиев С.С., Келдибеков С.Е., Бектуреева А.С.

Фитообрастание на водных растениях Центрально – Голодностепского коллектора

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.Fito.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.478-80

рус.

 

631.62

 

655

Каршибаев Х.К., ГГУ, г.Гулистан

О выжываемости семенного подроста некоторых кормовых растении в пустынной зоне

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karshibaev.Viraz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.480-481

рус.

 

633.2

 

656

Қазбекова Т.Т. ,Жайлау С.Ж., Аймақов О.А.,Ш.Уәлиханов атындағы КМУ

Студенттердің химиядан білім сапасын бақылаудың тиімді әдістері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kazbekova.Stud.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.481-484

каз.

 

378.147

 

657

Мадыханова К.С., Малыбаева Г., Исабекова Ж., Джанмулдаева Г.А., Шымкент қ.

Химия пәнін модульді оқыту

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madihanova.HimMod.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.484-488

каз.

 

3787.147

 

658

Мадыханова К.С., Искакова С.К., Джанмулдаева Г.А.

Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях в курсе органической химии

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madihanova.Aktiv.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.488-493

рус.

 

378.147

 

659

Медетова Л., Аймаков О., КМУ, Көкшетау қ.

Аминоспирттердің винил эфирлерінің полифункционалды туындыларын синтездеу

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Medetova.Amin.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.493-496

каз.

 

547.2

 

660

Мырзабаев А.Б., Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ.

Биосфера мен адамның бірлігі – адамзат мәдениетінің биігі, ол - ноосфера

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrsabaeva.Biosfr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с496-500

каз.

 

37.02:574

 

661

Нұрмұханбетова Н.Н., ТлеуоваЗ.Ш., Аймаков А.О., Дәмекова С.Қ., КМУ, Кокшетау қ.

Физикалық химия курсынан “Химиянылық кинетика және катализ” тақырыбы бойынша оқыту және бақылау бағдарламаларын құрастыру

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmuhanbetova.Fiz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.500-502

каз.

 

378.147

 

662

Нұрышев М.Ж., Абжанова А.К., Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ,Арқалық қ.

Адамның ұзақ жасауының сырлары мен тигізетін әсерлері (себептері)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nuryshev.Adam.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.502-508

каз.

 

641.1(03)

 

663

Патсаев А.К.,Жайлау С.Ж.,Дильдабекова Л.А.,ЮКГМА, г.Шымкент

Методы активизации учебной деятельности в преподовании химии на медицинских факультетах

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Patsaev.Met.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.508-513

рус.

 

378.147

 

664

Савенкова И.В., СКГУ им.М.Козыбаева, г. Петропавловск

Продуктивность галеги восточной в зависимости от предпосевной обработки семян в условиях Севера Казахстана

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Savenkova.Prodc.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.513-515

рус.

 

631.53

 

665

Савенкова И.В., СКГУ, г. Петропавловск

Итоги изучения влияния предпосевной обработки семян на рост и развитие галеги восточной на Севере Казахстана

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Savenkova.Itg.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.515-519

рус.

 

631.53

 

666

Сейткалиева Д.К., Аймаков О.А., КГУ им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау

Синтез и исследования виниловых эфиров аминоспиртов и их производных

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seitkalieva.Sintz.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.519-523

рус.

 

547,2

 

667

Солодова Е.В., Абдусаттаров Р.А., Рыскулбекова К.К., МКТУ, г.Туркестан

О механизме влияния электромагнитных полей на семена

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Solodova.Mehn.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.523-527

рус.

 

631.82

 

668

Суюншалиева Г.К. №32 мектеп-гимназия, Ақтөбе қ

Химияны тереңдетіп оқытуда зерттеу әдістерін қолдану мүмкіндіктері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Suynshalieva.Him.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.527-529

каз.

 

372.854

 

669

Толбаев Н.Б., МКТУ, г. Туркестан

Материалы к альгофлоре водных источников северо – восточного макросклона Каратауского хребта

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tolbaev.Matr.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.529-532

рус.

 

574.5(282)

 

670

Турдикулов Т., Рахматов О., ГГУ, г. Гулистан

Молочность маток и жизнеспособность молодняка гиссарских овец

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Turdikulov.Moloh.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.532-535

рус.

 

636.03

 

671

Тлеуова З.Ш., Аймаков О.А., Нұрмуханбетова Н.Н., КМУ, Көкшетау қ.

Органикалық химия курсын оқытуда атомдардың өзара әсері ұғымының дамуы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tleuova.Organ.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.535-539

каз.

 

372,854

 

672

Шарипов Р.А., Аймақов О.А., КМУ, Көкшетау қ.

Жаңа полифункциональды 1,3,2- диоксофосфоландар синтезі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sharipov.JanPolf.doc

“Сырдария” университетінің 10 жылдығына арналған “Жаңа әлемдегі Қазақстан және Ұлттық білім беру проблемалары” халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢБЕКТЕРІ

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2008

с.535-539

каз.

 

547.1

 

673

Сериков Б.

ИННОВАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ХЛОПКОВОДСТВЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.InnvEcnm.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.4-8

каз.

9965-902-56-9

 

 

674

Асылбеков М.Х., т.ғ.д., профессор

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫНА АКАДЕМИК А.М. ПАНКРАТОВАНЫҢ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asylbekov.KazTar.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.8-11

каз.

9965-902-56-9

 

 

675

С.А. Жолдасов к.т.н., доцент

ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОСТИ МЕХАНИЗМОВ ВЫСОКИХ КЛАССОВ (МВК) С УПРУГИМИ ЗВЕНЬЯМИ И С СИЛАМИ ТРЕНИЯМИ В КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАХ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Joldasov.Dinamk.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.11-14

каз.

9965-902-56-9

 

 

676

т.ғ.к., доцент Апашева С.Н.

ОСМАН МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Apasheva.Osman.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.14-17

каз.

9965-902-56-9

94(560)

 

677

Әбенова Л.У., ф.ғ.к., доцент

ДҮКЕНБАЙ ДОСЖАННЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abenova.DDosjan.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.17-20

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

 

678

Байболова Айжан Жанасбекқызы

КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА: ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baybolova.Kogn.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.20-23

каз.

9965-902-56-9

81622.4

 

679

Бекпенбетова Қ.

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМ, ОҚУ ИКЕМДІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bekpenbetova.Bast.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.23-26

каз.

9965-902-56-9

881.111.1

 

680

Бекбаева Қ.Е. магистарнт

БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫН ҚҰРУДАҒЫ АҚШ-ТЫҢ РӨЛІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bekbaeva.Birik.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.26-29

каз.

9965-902-56-9

94(74/79)

 

681

Дильдабек А.К.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОТБОРУ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Dildabek.Sovr.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.29-32

каз.

9965-902-56-9

811.161.1

 

682

Есентаев Нурлан Амангельдиевич

БОЛАТБЕК ЕРДӘУЛЕТҰЛЫНЫҢ ЖЫРЛАҒАН ДАСТАНДАРЫ МЕН АРНАУ, ТОЛҒАУ-ТЕРМЕЛЕРІНІҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Esentaev.Bolat.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.32-35

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

 

683

Елшібаев С.К., аға оқытушысы

ҚОҚАН ХАНДЫҒЫНЫҢ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІ ХАЛҚЫМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ ТАРИХЫНАН (ЭТНОМӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАР)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Elshibaev.Kokan.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.35-38

каз.

9965-902-56-9

94(575.1)

 

684

Елшібаев С.К., аға оқытушысы

ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ТАШКЕНТ ӨҢІРІ ТҰРҒЫНДАРЫ МЕН ДЕШТІ ҚЫПШАҚТЫҢ РУЛЫҚ-ТАЙПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ: ҚҰРАМАЛАР

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Elshibaev.XIX.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.38-42

каз.

9965-902-56-9

94(575.1)

 

685

Жидебаев Қ., ф.ғ.к., доцент

КЕЙБІР СӨЗДЕРДІҢ ШЫҒУ ТӨРКІНІ ЖАЙЫНДА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jidebaev.Keybr.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.42-45

каз.

9965-902-56-9

81’373

 

686

ф.ғ.к.,доцент Н. Қ. Жарқымбекова

THE USE OF GAMES FOR PRESENTING TEACHING VOCABULARY

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Jarkimbekova.UseGm.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.45-47

каз.

9965-902-56-9

371.3

 

687

Испандиярова А.Т.

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЭПИТЕТТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЖОЛДАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ispandiyrova.Korkem.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.48-51

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

 

688

Исламова Мухаббат Михтибаевна

GRAMMATICAL CATEGORIES OF TRANSLATION

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Islamova.Gram.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.51-54

каз.

9965-902-56-9

811.111

 

689

Исмайлова К.Б., Сырбаева А.А.

СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ismaylova.Syrd.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.54-57

каз.

9965-902-56-9

574.

 

690

п.ғ.к. Б.У.Курбаналиев, магистр Г.Ә. Дүйсенбиева

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ-ТҰЛҒАНЫҢ РУХАНИ ДАМУЫНЫҢ БАСТАУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kurbanaliev.Kaz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.57-60

каз.

9965-902-56-9

894.342:92

 

691

Қадырбаев Н., профессор

КӨРКЕМ ШЫҒАРМА ПОЭТИКАСЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kadyrbaev.Korkem.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.60-63

каз.

9965-902-56-9

82.081

 

692

Қадырбаев Н., профессор

“АБАЙ ЖОЛЫ” ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК-ТАРИХИ ШЫНДЫҚ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kadyrbaev.Abay.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.63-66

каз.

9965-902-56-9

82.081

 

693

Мырзагелдиева Б. Т.

ҚАЗАҚТЫҢ ТҰРМЫС – САЛТ ЖЫРЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ “ЖЫЛАУ-ЖОҚТАУ” ӘН-ӨЛЕҢДЕРІНІҢ АЛАТЫН ОРНЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrzageldieva.Kaz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.66-69

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

 

694

Мырзагелдиева Б. Т.

“ЖЫЛАУ-ЖОҚТАУ” ӘН-МАҚАМДАРЫНЫҢ ТҰРМЫС-САЛТ ЖЫРЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫП БҮГІНГІ ӨМІРГЕ ҰЛАСУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrzageldieva.Jylau.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.69-72

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

 

695

Миркемелова А.Б.

ҚОСТАНАЙЛЫҚ АҚЫНДАР ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЕТІСТІКТЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirkemelova.Kostanay.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.73-75

каз.

9965-902-56-9

81.366

 

696

М.Б. Мейірбеков т.ғ.к., доцент

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІ ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР (1926-1959 жж.)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Meirbekov.OntKaz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.75-79

каз.

9965-902-56-9

314

 

697

Мырзакасымова Макбал Мелдеханқызы магистрант

“МАРҒҰЛАН ФЕНОМЕНІ”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Myrzakasimova.Margulan.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.80-83

каз.

9965-902-56-9

902

 

698

Нұрбек Мұратбек Анарбайұлы

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ЗАТ ЕСІМДЕРДІ ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ БОЙЫНША ЭКСПЕРИМЕНТ-ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurbek.Bast.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.83-85

каз.

9965-902-56-9

372.881.1:373.3

 

699

Ниязбекова Мөлдір магистрант

ОСМАН ИМПЕРИЯСЫНЫҢ САУДА ЖӘНЕ КЕДЕН ЖҮЙЕСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Niyzbekova.Osman.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.86-89

каз.

9965-902-56-9

94(560)

 

700

Пазылова А.А.

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pazylova.Priem.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.89-92

каз.

9965-902-56-9

811.161.1

 

701

Пазылова А.А.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pazylova.OsnEtp.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.92-95

каз.

9965-902-56-9

811.161.1

 

702

Раимов А.Б к.п.н., доцент

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Raimov.Inter.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.95-98

каз.

9965-902-56-9

372. 461

 

703

Сейсенбаева Г. М., ғылым магистрі

ОҚУШЫЛАР МЕН ОҚЫТУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ МЕТОД-ТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Seisenbaeva.Okush.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.98-101

каз.

9965-902-56-9

811.111.36

 

704

Ж.К. Спабеков

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗГЕРІСТЕР (1991-2009 жж.)

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Spabekov.OntKaz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.101-104

каз.

9965-902-56-9

94(574)

 

705

Тилеубаева Ақмарал Анарқұлқызы

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ҚЫЗДАРЫНЫҢ СЫҢСУДАҒЫ ӘН-ӨЛЕҢІ МЕН МАҚАМДАРЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tleubaeva.KazHalk.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.104-107

каз.

9965-902-56-9

821.512.122

 

706

Темирбаева Ж.Л. аға оқытушы

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІ ФРАНЦУЗ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbaeva.MakalM.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.107-110

каз.

9965-902-56-9

811.133.1

 

707

Таңатарова Ақмарал Ергеновна

ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫҢ АНЫҚТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛ ДАМЫТУДЫҢ ТҮРЛЕРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tanatarova.ShetT.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.110-113

каз.

9965-902-56-9

811.111

 

708

Акимишев Г.П, Шекербеков У.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOA АРХИТЕКТУРЫ В СОЗДАНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Akimishev.IspSOA.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.113-116

каз.

9965-902-56-9

004.023

 

709

Жаңабаев Ж.Д., т.ғ.к.,доцент

Классикалық теңсіздіктердің қасиеттерін кейбір есептерді шешуде қолдану

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Janabaev.Klas.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.116-119

каз.

9965-902-56-9

373.851

 

710

т.ғ.к.,доцент Жаңабаев Ж.Д, ф.м.ғ.к.,доцент Мырзаахметов М.А

Классикалық теңсіздіктердің экстремал есептерді шешуде қолданулары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Janabaev.Klass.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.119-122

каз.

9965-902-56-9

373.851

 

711

Золина В.М.

Хозяйственно-ценные признаки средневолокнистого сорта хлопчатника “Атакент-2010”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zolina.Hoz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.122-125

каз.

9965-902-56-9

633.511

 

712

Ибраимов Ш.И., х.ғ.к., доцент

3(5-БРОМ-2-ПИРИДИЛАЗО)-ДИОКСИПИРИДИН РЕАГЕНТІНІҢ ИНДИЙДІ АНЫҚТАУДАҒЫ АНАЛИТИКАЛЫҚ ҚОЛДАНЫЛУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraimov.35Brom2.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.125-128

каз.

9965-902-56-9

378.147

 

713

Ибраимов Ш.И., х.ғ.к.,доцент, Абилкаиров С.Ы.

ИНДИЙДІҢ 3(5-БРОМ)-2-ПИРИДИЛАЗО ДИОКСИПИРИДИН РЕАГЕНТІНІҢ ИНДИЙМЕН КЕШЕНІНІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ҚОЛДАНЫЛУЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraimov.Indy.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.128-131

каз.

9965-902-56-9

378.147

 

714

Р.А.Кошкаров., Б.Жасұзақова Био-13-101

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА МАҚТА ДАҚЫЛДАРЫН ЗИЯНКЕСТЕРДЕН ҚОРҒАУДА ТРИХОГРАММАДАН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Koshkarov.OntKaz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.131-134

каз.

9965-902-56-9

633.51

 

715

Келдибеков С.Е., Кукиев С.С., Итбанова Д.Б.

БИОТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СИМБИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ AZOLLA-ANABAENA AZOLLAE В УСЛОВИЯХ ЮГА КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Keldibekov.Bioteh.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.135-139

каз.

9965-902-56-9

573.6.083.25.574.62

 

716

Карашева Г., ф-м,ғ,к., доцент, Қытайбеков Е.Т

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОО-Ң СТУДЕНТТЕРІНІҢ ОҚУ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУ МӘСЕЛЕСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Karasheva.GlmAds.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.140-144

каз.

9965-902-56-9

373.851

 

717

Қасымбеков Д.Н., Сарайбаев М., Хабибуллаев Ж.

КӨПКЛЕТКАЛЫ ЖОРДАН МАТРИЦАСЫМЕН БЕРІЛГЕН СИНГУЛЯР АУЫТҚЫҒАН ШЕКАРАЛЫҚ ЕСЕПТІ АСИМПТОТИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЛДАУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kasimbekov.Kopkletka.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.144-147

каз.

9965-902-56-9

517.95

 

718

Махмаджанов С.П.

Повышение продуктивности кормовых трав на юге Казахстана в условиях средней засоленности

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mahmadjanov.Povsh.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.147-151

каз.

9965-902-56-9

633.311:631.531

 

719

Сапаков Д. А., магистр, аға оқытушы

КЕЙБІР ҚАРАПАЙЫМ КВАДРАТ ӨРНЕКТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ЖАЛПЫЛАНДЫРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sapakov.Keybr.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.151-153

каз.

9965-902-56-9

373.851

 

720

Салихова Г.Қ., Жасұзақова М.Ж, Асилбаева А.П.

КАФЕДРА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Salihova.Kaf.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.153-156

каз.

9965-902-56-9

681.5(075.8)

 

721

Сейдикеримова Д. магистрант

НЕКОТОРЫ ЗАДАЧИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОЗДАНИИ БАЗЫ ЗНАНИЙ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Sedikerimova.NekZad.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.156-158

каз.

9965-902-56-9

518.2

 

722

Сапарова Н .Н. магистр, Келдібеков С.Е.Зулфибекова А.

ДӘРІЛІК ТҮЙМЕДАҚ-MARTICA L ӨСІМДІГІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ, БИОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Saparova.Darilik.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.158-163

каз.

9965-902-56-9

577.472

 

723

Умбетаев И.

Наследование устойчивости к черной корневой гнили в осенний период

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.NasldU.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.163-167

каз.

9965-902-56-9

632.4.631.526.32

 

724

Умбетаев И.

Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту шаралары

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.Suarmal.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.167-170

каз.

9965-902-56-9

633.511:631.527.8/.671

 

725

Умбетаев И.

қауын егістігіндегі арамшөптердің түр құрамы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.Kauyn.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.170-173

каз.

9965-902-56-9

635.511:632.51/.9

 

726

Ходжахмедов Е., Улукбаев Қ., Авганов М., Асылбаева А.

КҮН ФОТОЭЛЕМЕНТТЕРІ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hodjahmetov.KunFoto.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.173-177

каз.

9965-902-56-9

372.853

 

727

Ходжахмедов Е., Улукбаев Қ., Авганов М., Абілқайыр К.

ЖАРЫҚ ЭНЕРГИЯСЫН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНА ТҮРЛЕНДІРУ ӘДІСІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Hodjahmetov.Jark.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.177-181

каз.

9965-902-56-9

372.853

 

728

Шайимова З.К., магистрант

ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shaimova.Potenz.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.181-183

каз.

9965-902-56-9

004.023

 

729

М.Т.Шотаева

ВЛИЯНИЕ ЛЮЦЕРНЫ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВОДНОГО РЕЖИМА НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shotaeva.Luzern.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.183-187

каз.

9965-902-56-9

633/635

 

730

Адамбекова М. аға оқытушы, Қж-19 тобының студенті Сергебаева Б.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТЕ НЕСИЕЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МЕХАНИЗМДЕРІН ДАМЫТУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Adambekova.Shagn.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.188-191

каз.

9965-902-56-9

330.322.3.37

 

731

Алиева А., магистрант

БИЗНЕС-ЖОСПАРДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ БАҒЫТТАРЫ МЕН ОРНЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alieva.Bizn.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.191-194

каз.

9965-902-56-9

338.486

 

732

Абдиева С.Р.

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ САУДА САЯСАТЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abdieva.Mangs.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.194-198

каз.

9965-902-56-9

33.2964

 

733

Бакиров Е.

АГРОҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ІРІЛЕНДІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bakirov.AgroKur.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.198-202

каз.

9965-902-56-9

631.145

 

734

Магистр менеджмента Байтилеуов С.С.

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baytleuov.Intelkt.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.202-206

рус.

9965-902-56-9

331.101

 

735

Бердібеков Х., к.э.н., доцент

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Berdibekov.Effct.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.206-209

рус.

9965-902-56-9

330.322.3:37

 

736

Дүйсебеков Ш.

“ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРҒА БИЗНЕС – ЖОСПАР ҚҰРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Duisebekov.Invest.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.209-212

каз.

9965-902-56-9

330.322.011

 

737

Ихласова М.Ж., Куандыкова К. Ж.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ihlasova.Pedg.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.212-215

рус.

9965-902-56-9

348.147

 

738

Оралова З.М., Айбота Б.

БӘСЕКЕ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ НАРЫҚТЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ БАҒАНЫ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Oralova.Baseke.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.215-219

каз.

9965-902-56-9

338.516.22

 

739

Оңдаш Айнұр Оңдашқызы

СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА РК В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ “ПРОКЛЯТИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ”

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ondash.Str.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.219-222

рус.

9965-902-56-9

339.1-051

 

740

Серіков Б.

ТАУАРӨНДІРУШІЛЕРГЕ СУБСИДИЯ БЕЛГІЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ПРАКТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.Tauar.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.222-225

каз.

9965-902-56-9

339.9.012.435

 

741

Серіков Б.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУБСИДИРОВАНИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.Teor.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.225-227

рус.

9965-902-56-9

339.9.012.435

 

742

Торебаева А. С., Жуманова У.З.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПО УМСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Torebaeva.Ped.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.228-231

рус.

9965-902-56-9

348.147

 

743

Төремуратов Е – доц.э.ғ.к.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ИНДУСТРИАЛДЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Toremuratov.Econm.doc

“Ғылымның инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялары” атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2012

с.231-233

каз.

9965-902-56-9

338.2-053

 

744

Балабеков О.С., академик НАН РК

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Balabekov.KlVoprDissert.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы (10-11 маусым 2009 жыл)

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.4-8

рус.

9965-856-56-7

82-991

330.111.4:001

745

Медеуов Е.У., Бидайбеков Е.Ы., Оспанбекова Н.Ж

Студенттердің нәтижелі ойлауын дамытуға бағытталған информатика есептер жүйесін пайдаланудың әдістемесі туралы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Medeuov.StudNatiz.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.8-13

каз.

9965-856-56-7

373.5.026.9.062.

330.111.4:001

746

Сериков Б.

Проблемы государственного регулирования и поддержки хлопководства

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Serikov.ProbGosRegul.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.13-17

рус.

9965-856-56-7

338.43

330.111.4:001

747

Батькаев Ж.Я.

Основные пути повышения урожайности хлопчатника в условиях Голодной степи

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Batkaev.OsnPutUrozXlop.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.17-22

рус.

9965-856-56-7

633.51

330.111.4:001

748

Директор Ботанического сада д.б.н. Байжигитов К.Б.

ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ТУРКЕСТАНЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bajzigitov.Introduk.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.22-28

рус.

9965-856-56-7

635.91

330.111.4:001

749

Аширов А.М., Надиров Н.К., Солодова Е.В.

Влияние низкочастотных электромагнитных волн и космогеофизических характеристик на рост и урожайность сельскохозяйственнах культур

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ashirov.VliyNizkElekt.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.28-43

рус.

9965-856-56-7

004:631.5

330.111.4:001

750

Тихомирова Е.Ю., Б.Т. Мусатаева

ЗИМОВАНИЕ ПЧЕЛ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tixomirova.ZimPhel.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.43-48

рус.

9965-856-56-7

638.124.226/.227

330.111.4:001

751

Умбетаев И., Сейдахметов К.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ МЕЖДУРЯДНЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ НА УРОЖАЙ ХЛОПЧАТНИКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.VlSysObrab.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.48-53

рус.

9965-856-56-7

531.15.51

330.111.4:001

752

О. Биғараев, С. Хантураев

МАҚТА ҚОЗАСЫНЫҢ СОЛМА (ВИЛТ) АУРУыНА ҚАРСЫ КҮРЕСУДІҢ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ІС – ШАРАЛАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigoraev.MaktKozas.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.53-58

каз.

9965-856-56-7

632.614.4

330.111.4:001

753

Умбетаев И., Жарасов Ш.У, Костаков А.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЗАСОРЕНИЯ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ ЮГА- КАЗАХСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.RasTipZasorXlop.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.58-62

рус.

9965-856-56-7

632.614

330.111.4:001

754

Тағаев А., Абдіғапбаров Н.

МАҚТА ҚОЗАСЫ ТАМЫРЫНЫҢ ӨСІП - ДАМУЫНА ЖӘНЕ ӨНІМДІЛІГІНЕ суару ережелерінің тигізетін ӘСЕРІ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Tagaev.MaktKozas.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.62-67

каз.

9965-856-56-7

631.6.626.87

330.111.4:001

755

Умбетаев И., Тагаев А.

РОЛЬ СЕВООБОРОТА В ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.RolSevoobor.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.67-73

рус.

9965-856-56-7

531.5.51

330.111.4:001

756

Умбетаев И., Бигараев О., Татаев А.

базовые элементы водоресурсосберегающей технологии возделывания хлопчатника

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.BazElemVodoresur.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.73-79

рус.

9965-856-56-7

631.6.626.87

330.111.4:001

757

Умбетаев И., Гусейнов И.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ХЛОПЧАТНИКОМ В КАЗАХСТАНЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.OsnEtpSelek.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.79-84

рус.

9965-856-56-7

631.527

330.111.4:001

758

Золина В.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ У НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Zolina.PutUluhUroz.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.84-89

рус.

9965-856-56-7

633.51

330.111.4:001

759

Бигараев О., Джакиев Г.

ХРАНЕНИЕ СЕМЕННОГО ХЛОПКА-СЫРЦА В БУНТАХ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Bigaraev.XranSemXlop.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.89-95

рус.

9965-856-56-7

631.36

330.111.4:001

760

Умбетаев И.

Биотехнологический хлопчатник и перспективы его внедрения в Казахстане

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Umbetaev.BiotexXlop.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.95-101

рус.

9965-856-56-7

653.051

330.111.4:001

761

Дошманов Е. К., Нурмаганбетов Н.

Изучения активности аскорбатоксидазы, полифенолоксидазы и пероксидазы в процессе формирования и созревания волокна хлопчатника сорта Махтаарал – 3044

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Doshmanov.IzuhAskorb.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.101-107

рус.

9965-856-56-7

633.51

330.111.4:001

762

Ибраимов Ч.Х., Әбілқайыров С.Х., Абдуразова П.Ә.

3 (5-бром -2-пиридилазо)-диоксипиридин аналитикалық реагентінің кейбір аналитикалық қасиеттерін болжау

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ibraimov.3Brom.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.107-114

каз.

9965-856-56-7

543.06

330.111.4:001

763

Аширбеков М.Ж.

Ирригационно-мелиоративное состояние и использование водных ресурсов в староорошаемой хлопкосеющей зоне юга Казахстана

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ashirbekov.Irigaz.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.114-124

рус.

9965-856-56-7

631.582

330.111.4:001

764

Рустамов Н. Т.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ Данные, информация и онтология знаний

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rustamov.FormDan.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.124-134

рус.

9965-856-56-7

 

330.111.4:001

765

Абдрахманов Р.Б.

К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Abduraxmanov.VoprNadMex.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.134-140

рус.

9965-856-56-7

004.451.425

330.111.4:001

766

Шпенглер С.А.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ В АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕКАНАТА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Shpengler.Prim1CDekanat.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.140-145

рус.

9965-856-56-7

004.4.242

330.111.4:001

767

Пернебеков C.С., Омаров Б.А.

Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларының тиімділігі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Pernebekov.JolKozgal.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.145-150

каз.

9965-856-56-7

004.422.636

330.111.4:001

768

Алчинов А.И., Масатбаев А.

К вопросу создания ГИС

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alhinov.SozdGis.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.150-160

рус.

9965-856-56-7

004.451.5

330.111.4:001

769

Салихова Г.Қ.

КӨПЭТАПТЫ МӘСЕЛЕНІ ДИНАМИКАЛЫҚ ПРОГРАММАЛАСТЫРУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ EXCELL ЭЛЕКТРОНДЫ КЕСТЕСІНДЕ ШЕШУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Salihova.KopetapDinam.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.160-168

каз.

9965-856-56-7

004.41

330.111.4:001

770

Нусратов Т. С., Талипова Н.Т.

ГРАФЫ СООТВЕТСТВИЙ В АНАЛИЗЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nusratov.Graf.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.168-178

рус.

9965-856-56-7

004.514

330.111.4:001

771

Кудайкулов А.К., Кенжегулов Б.З., Мырзашева А.Н.

ЧИСЛЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ СТЕРЖНЯ НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТЕПЛООБМЕНА И ОСЕВОЙ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ СИЛЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kudaykulov.HisVih.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.178-185

рус.

9965-856-56-7

593.3

330.111.4:001

772

Алламуратов Ш.И.

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Allamuratov.InfTex.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.185-190

рус.

9965-856-56-7

004:378.147

330.111.4:001

773

Темірбеков А.Н., Анарбаев Ж.О., Мамараимов М.

Семантические объекты и информационные системы

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbekov.Semant.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.190-195

рус.

9965-856-56-7

004.4.414

330.111.4:001

774

Әлиева Ақбаян Орымбайқызы

Қашықтан оқытудағы ақпараттық - коммуникациялық пәндік орта

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alieva.KashOk.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.195-199

каз.

9965-856-56-7

004.588

330.111.4:001

775

Масатбаев А., М.А. Темирбеков

ГИС – ПОДХОД ФОРМАЛИЗАЦИИ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Masatbaev.Gis.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.200-206

рус.

9965-856-56-7

004.451.5

330.111.4:001

776

Мирзаев Н.М.

ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ, ЗАДАННЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОСТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirzaev.ZadRaspObraz.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.206-213

рус.

9965-856-56-7

529004.93.1

330.111.4:001

777

Фазылов Ш.Х., Н.М., Каримов И.К., Раджабов С.С.

ПОСТРОЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПА БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Fazilov.PostrModf.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.213-219

рус.

9965-856-56-7

519.95

330.111.4:001

778

Ишанходжаев Г.К., Турдикулов Б.Р.

ВОПРОСЫ ВЫБОРА ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Ishanxodjaev.VoprVybor.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.219-225

рус.

9965-856-56-7

004.451.425

330.111.4:001

779

Акимишев Г.П., Асангазиев Р., Шинтаев Б.К

ПрограммнОЕ обеспечениЕ для определения инвестиционного климата

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Akimishev.ProgObes.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.226-231

рус.

9965-856-56-7

004.41

330.111.4:001

780

Кукеев С.С., Беркинов Е.С. Мамараимов М.

Тұлғаның семантикалық моделі

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukeev.TulgSemant.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.231-240

каз.

9965-856-56-7

004.423.4

330.111.4:001

781

Темирбеков А.Н.

Семантический диалог

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Temirbekov.SemanDialog.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.240-244

рус.

9965-856-56-7

004.423.4

330.111.4:001

782

Джумабаев Х.Р., Халтурсунов Э.Б., Абдуллаев Х.Т.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ СЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБЪЕКТОВ) ОБСЛУЖИВАНИЯ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Gumabaev.MatMod.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.244-255

рус.

9965-856-56-7

004.652.3

330.111.4:001

783

Кукиев Ж.С., Сарайбаев М.Ш., Доспанова Э.

Топосыртты сипаттау тәсілдерін түрлендіру алгоритмдері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukiev.Toposir.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.255-261

рус.

9965-856-56-7

004.4.415

330.111.4:001

784

Рустамов Н.Т., Турежанов С.

Продукционный метод создание ситстемы управления базой знаний

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rustamov.Produkz.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.261-268

рус.

9965-856-56-7

004.83

330.111.4:001

785

Асабаев О.М., Кантуреева М.А., Асылбаева А.П.

Семантическая обработка в продукционных знаниях

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Asabaev.Semant.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.268-274

рус.

9965-856-56-7

007:001:33(075.8)

330.111.4:001

786

МадыхановаҚ.С., Джанмулдаева Г.А.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madixanova.MetResOrg.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.274-283

рус.

9965-856-56-7

547

330.111.4:001

787

А.М. Нурмухамедов

ПАРНАЯ ЭНЕРГИЯ В АТОМНЫХ ЯДРАХ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmuxamedov.ParnEnerg.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.283-293

рус.

9965-856-56-7

539.14

330.111.4:001

788

Алипбаев Т.Н.

Термические свойства кремния легированного никелем

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Alipbaev.TermSv.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.293-300

рус.

9965-856-56-7

621.362

330.111.4:001

789

Келдибеков С.Е., Сахова С.А., Шотаева М.Т., Абдукадирова Г.А., Амантаева Г.Б., Бектуреева А.С.

ШАРДАРА СУ ҚОЙМАСЫ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТОПТАРЫ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Keldibekov.Shardara.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.300-305

рус.

9965-856-56-7

582

330.111.4:001

790

Мадыханова Қ.С., Малыбаева Г.О.

ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ТЕОРИЯСЫ ҰҒЫМДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Madixanova.XimKur.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.305-309

рус.

9965-856-56-7

544.02

330.111.4:001

791

Нурмухамедов А.М.

В-РАСПАД ЯДЕР С БОЛЬШИМ ДЕФИЦИТОМ НЕЙТРОНОВ С ИЗОСПИНОМ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ Т-1/2 И ЕГО ВОЗМОЖНАЯ СВЯЗЬ СО СВЕРХПЛОТНЫМ СОСТОЯНИЕМ АТОМНОГО ЯДРА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Nurmuxamedov.B-raspad.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.309-316

рус.

9965-856-56-7

539.14

330.111.4:001

792

Мирзахмедов М.А., Усманов Ф.

Теңдеулерді шешуде бөгде түбірлердің пайда болуы және түбірлердің жоғалу себептері

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Mirzaxmedov.Tend.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.316-325

каз.

9965-856-56-7

517.95

330.111.4:001

793

Алдажар К.С.

ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН – СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ XXI ВЕКА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Aldazar.PesBeton.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.326-330

рус.

9965-856-56-7

622.32

330.111.4:001

794

Алламуратов Ш.И.,Ширинова И.А.

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПОКСАНТОВ И СЕРОТОНИНА НА ГАЗО-КИСЛОРОДНЫЙ ОБМЕН ОРГАНИЗМА И ДЫХАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ МИТОХОНДРИЙ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Allamuratova.Antigipox.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.330-337

рус.

9965-856-56-7

576.317

330.111.4:001

795

Рустамов Б.К., Рустамова Д.Н.

ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ ТОЛЩИНЫ СОСУДОВ ПРИ МОЗГОВОМ ИНСУЛЬТЕ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Rustamov.OzVar.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.337-342

рус.

9965-856-56-7

616.8

330.111.4:001

796

С.С.Кукиев, Е.Н.Рустамов

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РОЛИ СИНЕСТЕЗИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Kukuev.MatMod.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.342-349

рус.

9965-856-56-7

 

330.111.4:001

797

Бахадырханов М.К., Мавлянов Г.Х., Илиев Х.М., Мамаджонов Х.М., Исамов С.Б., Т.Алипбаев

Фотопроводимость кремния с нанокластерами атомов марганца

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baxadirxanov.Fotoprov.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.349-353

рус.

9965-856-56-7

621.315.592

330.111.4:001

798

Бахадырханов М.К., Аюпов С., Мавлянов Г.Х., Исамов С.Б.,О.Э.Саттаров, Т.Алипбаев

ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ В КРЕМНИИ С НАНОКЛАСТЕРАМИ АТОМОВ МАРГАНЦА

http://89.218.153.154/CDO/Mak/Baxadirxanov.OsobMagn.doc

“Ғылым және өндіріс” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕР жинағы

Жетісай қ.

Сырдария университеті

2009

с.353-358

рус.

9965-856-56-7